Kup czasopismo
PL EN
Wydawca: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska
Czasopismo jest wydawane od 1950 roku
Redaktor naczelna: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, Łódź, Polska
0,8
IF5
0,8
IF
70
MNiSW
1,8
CiteScore
0,233
SJR
0,526
SNIP

Online first

 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top