Kup czasopismo
Zespół Redakcyjny
 
Redaktor naczelna
Jolanta Walusiak-Skorupa (Łódź, Polska)

Zastępca redaktor naczelnej
Edyta Wieczorek (Łódź, Polska)

Redaktor honorowy
Irena Szadkowska-Stańczyk (Łódź, Polska)

Redaktorzy tematyczni
Beata Basińska (Gdańsk, Polska)
Joanna Domienik-Andrzejewska (Łódź, Polska)
Ewa Jabłońska (Łódź, Polska)
Magdalena Janc (Łódź, Polska)
Joanna Jurewicz (Łódź, Polska)
Katarzyna Konieczko (Łódź, Polska)
Anna Kozajda (Łódź, Polska)
Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska (Łódź, Polska)
Teresa Makowiec-Dąbrowska (Łódź, Polska)
Andrzej Marcinkiewicz (Łódź, Polska)
Kinga Polańska (Łódź, Polska)
Krzysztof Puchalski (Łódź, Polska)
Edyta Reszka (Łódź, Polska)
Joanna Roszak (Łódź, Polska)
Marcin Rybacki (Łódź, Polska)
Beata Świątkowska (Łódź, Polska)
Marta Wiszniewska (Łódź, Polska)

Redaktor statystyczny
Paweł Kałużny (Łódź, Polska)

Redaktor wydawniczy
Monika Lipińska-Pawełek (Łódź, Polska)

Polska redakcja językowa
Maciej Czerwiński (Warszawa, Polska)
Monika Lipińska-Pawełek (Łódź, Polska)
Małgorzata Wojciechowska (Łódź, Polska)

Polska korekta językowa
Beata Wędroch (Łódź, Polska)

Angielska redakcja językowa i korekta
AGIT Agnieszka Rydz (Lublin, Polska)
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893