Kup czasopismo
PL EN
Zespół Redakcyjny
 
Redaktor naczelna
prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)

Zastępca redaktor naczelnej
dr n. med. Edyta Wieczorek (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)

Redaktor honorowy
prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)

Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. n. med. Sławomir Czerczak (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
mgr Marcin Drabek (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
mgr inż. Katarzyna Konieczko (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
dr n. hum. Elżbieta Korzeniowska (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
dr n. hum. Krzysztof Puchalski (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
mgr Piotr Sakowski (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
dr n. med. Małgorzata Waszkowska (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
dr hab. med. Marta Wiszniewska (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
dr hab. n. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)

Redaktor statystyczny
dr n. biol. Paweł Kałużny (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)

Redaktor wydawniczy
mgr Monika Lipińska-Pawełek (Łódź, Polska)

Polska redakcja językowa
mgr Maciej Czerwiński (Warszawa, Polska)
mgr Monika Lipińska-Pawełek (Łódź, Polska)
mgr Małgorzata Wojciechowska (Łódź, Polska)

Polska korekta językowa
NABIUS Agnieszka Brach (Lublin, Polska)
mgr Justyna Szurek (Łódź, Polska)

Angielska redakcja językowa i korekta
AGIT Agnieszka Rydz (Lublin, Polska)
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893