0.416
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
Zespół Redakcyjny
 
Redaktor naczelna
prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk (Łódź, Polska)

Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. n. med. Sławomir Czerczak (Łódź, Polska)
mgr inż. Katarzyna Konieczko (Łódź, Polska)
dr n. hum. Elżbieta Korzeniowska (Łódź, Polska)
dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska (Łódź, Polska)
dr n. hum. Krzysztof Puchalski (Łódź, Polska)
mgr Piotr Sakowski (Łódź, Polska)
dr n. med. Małgorzata Waszkowska (Łódź, Polska)
dr hab. med. Marta Wiszniewska (Łódź, Polska)
dr hab. n. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke (Łódź, Polska)

Redaktor statystyczny
dr n. biol. Paweł Kałużny (Łódź, Polska)

Redaktor wydawniczy
mgr Katarzyna Rogowska (Łódź, Polska)

Polska redakcja językowa
mgr Maciej Czerwiński (Warszawa, Polska)
mgr Dobromiła Okrasa (Łódź, Polska)
mgr Katarzyna Rogowska (Łódź, Polska)

Polska korekta językowa
NABIUS Agnieszka Brach (Lublin, Polska)

Angielska redakcja językowa i korekta
mgr Izabella Głowacka (Warszawa, Polska)
SPEKTRA B. Zielińska Spółka Komandytowa (Lublin, Polska)

Sekretarz redakcji
mgr Małgorzata Tazbir (Łódź, Polska)
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893