Kup czasopismo
PL EN
Zespół Redakcyjny
 
Redaktor naczelna
Jolanta Walusiak-Skorupa (Łódź, Polska)

Zastępca redaktor naczelnej
Edyta Wieczorek (Łódź, Polska)

Redaktor honorowy
Irena Szadkowska-Stańczyk (Łódź, Polska)

Redaktorzy tematyczni
Beata Basińska (Gdańsk, Polska)
Joanna Domienik-Andrzejewska (Łódź, Polska)
Marcin Drabek (Łódź, Polska)
Ewa Jabłońska (Łódź, Polska)
Magdalena Janc (Łódź, Polska)
Joanna Jurewicz (Łódź, Polska)
Katarzyna Konieczko (Łódź, Polska)
Anna Kozajda (Łódź, Polska)
Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska (Łódź, Polska)
Teresa Makowiec-Dąbrowska (Łódź, Polska)
Andrzej Marcinkiewicz (Łódź, Polska)
Kinga Polańska (Łódź, Polska)
Krzysztof Puchalski (Łódź, Polska)
Edyta Reszka (Łódź, Polska)
Joanna Roszak (Łódź, Polska)
Marcin Rybacki (Łódź, Polska)
Beata Świątkowska (Łódź, Polska)
Marta Wiszniewska (Łódź, Polska)

Redaktor statystyczny
Paweł Kałużny (Łódź, Polska)

Redaktor wydawniczy
Monika Lipińska-Pawełek (Łódź, Polska)

Polska redakcja językowa
Maciej Czerwiński (Warszawa, Polska)
Monika Lipińska-Pawełek (Łódź, Polska)
Małgorzata Wojciechowska (Łódź, Polska)

Polska korekta językowa
NABIUS Agnieszka Brach (Lublin, Polska)
Justyna Szurek (Łódź, Polska)

Angielska redakcja językowa i korekta
AGIT Agnieszka Rydz (Lublin, Polska)
 

„MEDYCYNA PRACY” bez opłaty wstępnej – nowa opcja

Autorom, którzy złożą artykuł od 1 stycznia 2022 r. (do odwołania), proponujemy do wyboru jeden z dwóch sposobów wnoszenia opłat:
tylko opłata redakcyjna (3800 zł) – płatna po zaakceptowaniu artykułu do publikacji
lub
standardowy (opłata wstępna i redakcyjna) – zgodnie z instrukcjami dla autorów (http://medpr.imp.lodz.pl/Instrukcje-dla-Autorow,40.html).

Warunki
złożenie artykułu od 1 stycznia 2022 (do odwołania),
notatka „bez opłaty wstępnej” dodana w Editorial Systemie (pkt „Pismo przewodnie”: https://www.editorialsystem.com/medpr),
artykuł przygotowany zgodnie z instrukcjami dla autorów (http://medpr.imp.lodz.pl/Instrukcje-dla-Autorow,40.html).

Promocje nie łączą się.
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893