Zespół Redakcyjny
 
Redaktor naczelna
prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)

Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. n. med. Sławomir Czerczak (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
mgr inż. Katarzyna Konieczko (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
dr n. hum. Elżbieta Korzeniowska (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
dr hab. med. Teresa Makowiec-Dąbrowska (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
dr n. hum. Krzysztof Puchalski (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
mgr Piotr Sakowski (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
dr n. med. Małgorzata Waszkowska (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
dr hab. med. Marta Wiszniewska (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)
dr hab. n. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)

Redaktor statystyczny
dr n. biol. Paweł Kałużny (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska)

Redaktor wydawniczy
mgr Monika Lipińska-Pawełek (Łódź, Polska)

Polska redakcja językowa
mgr Maciej Czerwiński (Warszawa, Polska)
mgr Aleksandra Goszczyńska (Łódź, Polska)
mgr Monika Lipińska-Pawełek (Łódź, Polska)
mgr Małgorzata Wojciechowska (Łódź, Polska)

Polska korekta językowa
NABIUS Agnieszka Brach (Lublin, Polska)
mgr Justyna Szurek (Łódź, Polska)

Angielska redakcja językowa i korekta
AGIT Agnieszka Rydz (Lublin, Polska)

Sekretarz redakcji
mgr Aleksandra Goszczyńska (Łódź, Polska)
 
Promocja: 20% zniżki na opłatę redakcyjną (1200 PLN) dla artykułów w języku angielskim złożonych w październiku 2019 r.

Uwaga: warunkiem zniżki jest notatka „Promocja październik 2019” dodana w Editorial Systemie (pkt „Pismo przewodnie” https://www.editorialsystem.com/medpr) i przygotowanie artykułu zgodnie z instrukcjami dla autorów.
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893