Kup czasopismo
PL EN

Najczęściej cytowane 2024

 
Najczęściej cytowane artykuły w 2024 r. z dwóch poprzednich lat

1. Wpływ pracy/nauki zdalnej na występowanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w grupie pracowników i studentów uczelni wyższych
Magdalena Janc, Zbigniew Jóźwiak, Wojciech Jankowski, Teresa Makowiec-Dąbrowska, Kinga Polańska
2. Monitoring surface contamination for thirty antineoplastic drugs: a new proposal for surface exposure levels (SELs)
Stefano Dugheri, Nicola Mucci, Elisabetta Bucaletti, Donato Squillaci, Giovanni Cappelli, Lucia Trevisani, Alessandro Bonari, Michele Cecchi, Enrico Mini, Andrea Ghiori, Daniela Tognoni, Nicola Berti, Francesca Alderighi, Nicola Li Vigni, Irene Orlandi, Giulio Arcangeli
3. Choroby zawodowe w Polsce w 2020 roku
Beata Świątkowska, Wojciech Hanke
4. Polska adaptacja i walidacja Kwestionariusza indywidualnej wydajności w pracy (IWPQ)
Arkadiusz Mirosław Jasiński, Romuald Derbis, Linda Koopmans
5. Healthcare workers highly affected during the COVID-19 epidemic wave in Poland prior to vaccination availability: seroprevalence study
Magdalena Rosińska, Małgorzata Stępień, Wioleta Kitowska, Małgorzata Milczarek, Grzegorz Juszczyk, Zuzanna Nowacka, Aneta Gardel, Adam Hermann, Aneta Bardoń-Błaszkowska, Rafał Cudnik, Hanna Czubak, Magdalena Wolniak-Bińkowska, Izabella Anna Źródłowska, Małgorzata Sadkowska-Todys
6. Latent profile analysis of passion for work and its relationship with psychological well-being
Karolina Mudło-Głagolska
7. Wpływ pandemii COVID-19 na zasoby i działalność jednostek podstawowych służby medycyny pracy w Polsce
Andrzej Marcinkiewicz
8. Personality modifies the effect of post-traumatic stress disorder (PTSD) and society support on depression-anxiety-stress in the residents undergone catastrophic flooding in Henan, China
Xiangzhi Jing, Lingeng Lu, Yongcheng Yao
9. Wyzwania w zakresie bhp w podmiotach leczniczych a uprawnienia społecznego inspektora pracy: wnioski związane z epidemią COVID-19 w kontekście kontroli wewnętrznej bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
Maciej Jarota
10. COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 as an occupational disease in Poland
Beata Świątkowska, Marcin Rybacki, Wojciech Hanke


Na podstawie Web of Science
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top