Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Epidemia COVID-19 przyczyniła się do zasadniczej zmiany stylu życia oraz sposobu nauki i pracy, co potencjalnie może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, zwłaszcza w kontekście dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Celem badania była ocena wpływu nauki i pracy zdalnej na niektóre aspekty stylu życia i sposób wykonywania nauki/pracy oraz występowanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych u studentów i pracowników uczelni wyższych w Łodzi. Materiał i metody: Badaniem objętych zostało 914 studentów i 451 pracowników, którzy wypełnili anonimowy kwestionariusz online. Pytania dotyczyły 2 okresów: przed epidemią COVID-19 oraz w jej trakcie od października 2020 r. do czerwca 2021 r. i miały na celu uzyskanie informacji o stylu życia (w tym aktywności fizycznej, snu i odczuwanego stresu), ergonomii stanowisk pracy przy komputerze, występowania i nasilenia objawów mięśniowo-szkieletowych oraz bólu głowy. Wyniki: W czasie epidemii istotnie wzrosło nasilenie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w grupie pracowników dydaktycznych (3,2±2,5 vs 4,1±3,0 pkt VAS), w grupie pracowników administracyjnych (3,1±2,5 vs 4,0±3,1 pkt VAS) oraz w grupie studentów (2,8±2,4 vs 3,5±2,8 pkt VAS). Na podstawie oceny stanowisk pracy metodą ROSA stwierdzono, że poziom obciążenia i ryzyka wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych był średni we wszystkich 3 grupach badanych. Wnioski: W świetle uzyskanych wyników bardzo ważna jest edukacja w zakresie racjonalnego korzystania z urządzeń nowych technologii, w tym odpowiedniego zaprojektowania komputerowych stanowisk pracy/nauki, planowania przerw i czasu przeznaczonego na regenerację oraz aktywność fizyczną. Med. Pr. 2023;74(1):63–78
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top