Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Możliwość realizacji potrzeb osób w wieku senioralnym poprzez aktywizację terenów nadwodnych z wykorzystaniem mobilnych elementów architektoniczno-urbanistycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Wrocławska / Wroclaw University of Science and Technology, Wrocław, Poland (Wydział Architektury / Faculty of Architecture)
 
 
Data publikacji online: 01-07-2024
 
 
Autor do korespondencji
Wacław Szarejko   

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, ul. Bolesława Prusa 53/55, 50-317 Wrocław
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można podwyższyć poziom spełnienia potrzeb osób w wieku senioralnym zamieszkujących miasta nadrzeczne. W tym celu podjęto próbę opracowania zasad funkcjonowania spójnego systemu umożliwiającego aktywizację terenów nadwodnych zlokalizowanych w obszarach zurbanizowanych dotkniętych często deficytem obszarów zielonych. Koncepcja przedstawionego w artykule systemu bazuje na konsekwentnym ukierunkowaniu rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych na zapewnienie możliwości wzbogacenia funkcjonalnego niewykorzystywanych w pełni dla potrzeb rekreacji i wypoczynku terenów nadrzecznych. Materiał i metody: Bazując na studiach literatury przedmiotu, badaniach terenowych i analizach projektowych, wykazano możliwość strukturalnego podejścia do wdrożenia zmian w sposobie użytkowania terenów zielonych zlokalizowanych nad wodą we współczesnym mieście. Na podstawie wyników analiz opracowano autorski system użycia tzw. mobilnych elementów architektoniczno-urbanistycznych (MEAU), zlokalizowanych na wodzie, do aktywizacji niewykorzystanego w pełni potencjału terenów nadwodnych w celu realizacji szczególnych potrzeb seniorów. Wyniki: Postawiony na wstępie cel badawczy doprowadził do opracowania rozwiązania opartego na wykorzystaniu idei tzw. architektury pływającej dla potrzeb lokalizacji usług i udogodnień pozwalających na komfortowe i zróżnicowane spędzanie czasu wolnego przez osoby w wieku podeszłym. Na przykładzie Wrocławia wskazano potencjalną mapę lokalizacji elementów systemu, które bazując na efekcie synergii, mogą w znaczący sposób zmienić postrzeganie istotnych fragmentów miasta w oczach zarówno jego mieszkańców, jak i gości chcących odwiedzić je w celach turystycznych. Wykazano również, że opisywane działanie wpisuje się w wielowymiarową wizję poprawy dobrostanu użytkowników zdefiniowaną przez Komisję Europejską w programie tzw. Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB). Wnioski: Przeprowadzona w artykule analiza pozwala na wstępne potwierdzenie przyjętej tezy, zgodnie z którą możliwe jest spełnienie szczególnych potrzeb osób w wieku senioralnym poprzez aktywizację terenów nadrzecznych przy wykorzystaniu do tego celu MEAU zlokalizowanych na wodzie. Działanie takie poprzez aktywizację posiadanych zasobów wpisuje się także wielowymiarowo w wytyczne idei NEB, stanowiąc spójny, możliwy do zastosowania w większości miast położonych nad wodą, wzór postępowania o dużym potencjale wdrożeniowym. Med Pr Work Health Saf. 2024;75(3)
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top