Kup czasopismo
PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pandemia COVID-19 spowodowała zmianę wymagań organizacyjnych i technicznych w funkcjonowaniu obiektów leczniczych. Niniejsza praca podsumowuje dostępną wiedzę na temat zasad hybrydowego kształtowania architektury jednostek medycznych w celu zapewnienia możliwości wdrażania różnych poziomów zabezpieczeń sanitarno-higienicznych. Podstawą tego narracyjnego przeglądu jest analiza obowiązujących w Polsce aktów prawnych dotyczących wymaganych środków ochrony personelu oraz zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie długoterminowej optymalizacji kosztów funkcjonowania budynku. Dodatkowo ze względu na wieloaspektowość i złożoność problematyki przegląd poszerzono o przykład praktyki w zakresie technicznego przystosowania budynków leczniczych do hybrydowego użytkowania w przypadku pandemii czynnika etiologicznego o 3 kategorii zagrożenia jako potwierdzenie konieczności modyfikacji wytycznych dotyczących architektonicznego kształtowania przestrzeni jednostek leczniczych, w szczególności zajmujących się opieką nad osobami starszymi.
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top