Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Przestrzeganie procedur higienicznych przez studentów wydziału lekarskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu / Wroclaw Medical University, Wrocław, Poland (Katedra i Zakład Higieny / Departament of Hygiene)
 
 
Autor do korespondencji
Agata Kawalec   

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Zakład Higieny, ul. J. Mikulicza-Radeckiego 7, 50-435 Wrocław
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2014;65(5):593-9
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Wiele zakażeń szpitalnych przenoszonych jest przez ręce personelu medycznego, które są aktywną drogą transmisji patogenów z pacjenta na pacjenta oraz w obrębie środowiska szpitalnego. Prawidłowa higiena rąk jest najprostszą i najtańszą metodą walki z tymi zakażeniami. Celem pracy było sprawdzenie stopnia przestrzegania procedur higienicznych w środowisku szpitalnym przez studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Materiał i metody: Przeprowadzono anonimową ankietę wśród 112-osobowej grupy studentów. Ankieta zawierała pytania dotyczące częstości dezynfekcji rąk i stetoskopu oraz zmiany odzieży ochronnej na czystą, przestrzegania zaleceń dla personelu medycznego, a także subiektywnej oceny dostępności środków dezynfekujących w szpitalu. Wyniki: W wyniku przeprowadzonej ankiety stwierdzono, że 35,7% studentów nie dezynfekuje rąk przed każdym badaniem pacjenta, a jako główną przyczynę 90% z nich podaje ograniczony dostęp do środków dezynfekujących. W czasie studiów 93,8% zostało przeszkolonych w zakresie higieny rąk. Dostępność środków dezynfekujących w szpitalach przez 34,82% jest oceniana jako dobra lub raczej dobra, chociaż 62,5% zwraca uwagę, że dozowniki na salach często są puste. Zalecenia dla personelu medycznego w zakresie fartuchów z krótkim rękawem przestrzega 66,9% studentów, a nienoszenia na rękach zegarka lub biżuterii – 52,68%. Połowa ankietowanych studentów (50%) pierze fartuch rzadziej niż raz w tygodniu, a stetoskop każdorazowo przed badaniem pacjenta dezynfekuje 15,18% badanych (nie robi tego wcale 9,82%). Wnioski: Mimo odbytego przeszkolenia wciąż duży odsetek studentów nie przestrzega procedur higieny rąk. Podstawowe znaczenie ma kształtowanie nawyków higienicznych przyszłych lekarzy podczas zajęć klinicznych i zapewnienie w środowisku szpitalnym łatwego dostępu do środków dezynfekujących. Med. Pr. 2014;65(5):593–599
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top