Kup czasopismo
PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Przegląd badań prospektywnych na temat stanu zdrowia psychicznego oraz jakości życia lekarzy i studentów medycyny
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Katedra Pielęgniarstwa, Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa / School of Health Sciences in Katowice, Chair of Nursing, Department of Nursing Propaedeutics)
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Katedra i Zakład Epidemiologii / School of Medicine in Katowice, Chair and Department of Epidemiology)
 
 
Data publikacji online: 19-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Szymon Szemik   

Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Katedra Pielęgniarstwa, Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa, ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2020;71(4):483-91
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Determinanty psychospołeczne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu zdrowia psychicznego oraz jakości życia pracowników, w tym lekarzy. W niniejszym przeglądzie piśmiennictwa wykazano, że problemy zdrowia psychicznego lekarzy przejawiają się w postaci zespołu przewlekłego zmęczenia oraz wypalenia zawodowego i mają związek z przewlekłym narażeniem na stres w pracy. Ponadto opublikowane dane wskazują, że do najistotniejszych problemów zdrowia psychicznego studentów medycyny oraz młodych lekarzy należą: uzależnienie od alkoholu oraz ryzykowny sposób jego konsumpcji, depresja, a także potencjalne zachowania samobójcze. Omówione w pracy badania mające na celu identyfikację stanu zdrowia psychicznego i jakości życia lekarzy oraz ich uwarunkowań były prowadzone głównie na podstawie obserwacji prospektywnych, dających możliwość śledzenia zmian w czasie. Med. Pr. 2020;71(4):483–491
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top