Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Skuteczność dezynfekcji rąk w zależności od rodzaju pokrycia płytki paznokciowej – badanie wśród pielęgniarek szpitala specjalistycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa / State Higher Vocational School, Tarnów, Poland (Instytut Ochrony Zdrowia, Zakład Pielęgniarstwa / Healthcare Institute, Department of Nursing)
 
2
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza / St. Luke Hospital, Tarnów, Poland
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum / Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland (Katedra Mikrobiologii / Chair of Microbiology)
 
 
Data publikacji online: 16-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Różańska   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Mikrobiologii, ul. Czysta 18, 31-121 Kraków
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2021;72(1):29-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Utrzymywanie przez pielęgniarki krótkich, niepomalowanych paznokci jest istotnym elementem skutecznej dezynfekcji rąk. Celem badania było sprawdzenie jakościowe czystości mikrobiologicznej pomalowanych paznokci po dezynfekcji dłoni, uwzględniające typ lakieru. Materiał i metody: Materiały pobrano od 188 pielęgniarek. Wyniki opracowano, biorąc pod uwagę typ lakieru nałożonego na płytkę paznokciową. Grupę kontrolną stanowiły 24 pielęgniarki z naturalnymi paznokciami. Wskaźnikiem skuteczności dezynfekcji rąk była liczba i rodzaj bakterii wyhodowanych z materiału pobranego od uczestniczek badania – z płytki paznokciowej, spod paznokcia oraz ze skóry wokół płytki. Wyniki: W badaniu techniką wymazu z płytki paznokciowej największy odsetek drobnoustrojów patogennych wyhodowano na paznokciach pokrytych zwykłym lakierem (21,7%, p < 0,05). Długi czas utrzymywania takiego lakieru na paznokciach (średnio 10 dni) mógł być przyczyną mniejszej skuteczności dezynfekcji rąk (p < 0,001). W badaniu techniką zanurzenia palca w bulionie tryptonowo-sojowym oraz techniką wymazu spod płytki paznokciowej największy odsetek drobnoustrojów patogennych wyhodowano z płytki paznokciowej pokrytej lub przedłużonej żelem, a następnie pomalowanej lakierem hybrydowym 14,8% (p < 0,05). Wnioski: Ryzyko wyhodowania po dezynfekcji rąk drobnoustroju patogennego z paznokci pomalowanych odżywką lub lakierem hybrydowym było podobne jak w przypadku paznokci naturalnych. Utrzymywanie zwykłego lakieru na paznokciach przez długi czas zwiększa ryzyko nieskuteczności dezynfekcji dłoni. Ryzyko to powiększa także modelowanie i/lub przedłużanie płytki paznokciowej żelem utwardzanym światłem LED/UV, a następnie malowanie jej lakierem hybrydowym. Med. Pr. 2021;72(1):29–37
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top