Kup czasopismo
PL EN
STANDARDY - WYTYCZNE
Kryteria zdrowotne i zakres badań profilaktycznych dla wybranych rodzajów prac i czynników narażenia – wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących / Department of Occupational Diseases and Environmental Health, Workers’ Health Protection Center)
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Oddział Chorób Zawodowych / Department of Occupational Diseases and Environmental Health, Department of Occupational Diseases)
 
3
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział w Radomiu / Mazovian Voivodeship Center of Occupational Medicine, a branch in Radom, Poland
 
4
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Pracownia Polityki Zdrowotnej / Department of Occupational Diseases and Environmental Health, Health Policy Unit)
 
5
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Przychodnia Chorób Zawodowych / Department of Occupational Diseases and Environmental Health, Occupational Diseases Clinic)
 
6
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Audiologii i Foniatrii / Audiology and Phoniatrics Clinic)
 
7
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego / Department of Occupational Diseases and Environmental Health)
 
 
Data publikacji online: 11-01-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Rybacki   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2019;70(1):125-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Badania profilaktyczne pracowników, o których mowa w Kodeksie pracy, to jedno z zadań służby medycyny pracy. Są one regulowane przepisami prawa obowiązującymi w niezmienionej formie już od ponad 20 lat. W tym okresie na wielu stanowiskach pracy pojawiły się nowe czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, dla których nie określono standardu badania profilaktycznego. Znacznie zliberalizowano także kryteria zdrowotne dla kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów silnikowych. Powyższe zmiany, doświadczenia własne autorów, uwagi i problemy zgłaszane przez lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną i pracodawców oraz analiza piśmiennictwa związanego z ochroną zdrowia pracujących w innych krajach stworzyły konieczność ujednolicenia i uaktualnienia wytycznych dotyczących wymagań zdrowotnych dla wybranych rodzajów prac. Ponadto opracowano zakres i częstotliwość badań profilaktycznych dla narażeń, które nie są ujęte w obowiązujących aktach prawnych. Med. Pr. 2019;70(1):125–137
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top