Kup czasopismo
PL EN
DONIESIENIE WSTĘPNE
Adaptacje środowiska pracy ułatwiające aktywność zawodową seniorów
 
Więcej
Ukryj
1
Badacz niezależny / Independent researcher, Paris, France
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Kolegium Nofera / Nofer Collegium)
 
 
Data publikacji online: 10-07-2024
 
 
Autor do korespondencji
Alicja Bortkiewicz   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera, Kolegium Nofera, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Analiza trendów demograficznych wskazuje, że w krajach rozwiniętych zwiększa się odsetek osób, które można określić jako osoby starsze. W Polsce liczba ludności w wieku >60 lat w 2030 r. ma wzrosnąć do 10,8 mln, a w 2050 r. do 13,7 mln. Osoby starsze będą więc stanowiły ok. 40% ogółu ludności Polski. W związku z ogólnym trendem problem starzenia się populacji osób pracujących jest coraz bardziej aktualny. Materiał i metody: Średni wiek populacji pracującej na świecie stale rośnie. W Unii Europejskiej pracownicy w wieku 55–64 lat stanowili w 2013 r. 50% wszystkich zatrudnionych, a w 2018 r. już 59%. W Polsce w 2018 r. osoby w wieku 55–64 lat stanowiły 49% zatrudnionych. Niezbyt wysoki odsetek osób pracujących w tym wieku wynika m.in. z podejścia pracodawców do zatrudniania osób starszych, uważających ich za pracowników, którymi trudniej zarządzać, gdyż są niechętni zmianom i przyswajaniu nowości, mniej kreatywni oraz mają problemy zdrowotne. Poza tym stanowiska pracy seniorów nie są przystosowane do ich możliwości wiekowych. Konieczne jest ograniczenie obciążenia ich pracą fizyczną, a w szczególności pracą w niewygodnych pozycjach, przenoszeniem ciężarów, pracą powtarzalną, monotonną oraz na akord. Wyniki: Istotne jest organizowanie pracy tak, aby możliwe w niej było odwołanie się do doświadczenia osób starszych, które powinny mieć swobodę działania, bez presji czasu i konieczności jednoczesnego wykonywania wielu zadań. Stale rosnące uzależnienie społeczne od narzędzi informatycznych stwarza nowe problemy dla seniorów. Biorąc pod uwagę związane z wiekiem trudności w przyswajaniu nowej wiedzy, istotne jest oddanie do ich dyspozycji uproszczonych narzędzi, łatwiejszych w codziennym użyciu, a jednocześnie skutecznych. Wnioski: Zakres koniecznych działań służących umożliwieniu pracy starzejącej się populacji jest szeroki: od zmian legislacyjnych, poprzez zmiany technologiczne i organizacyjne, po edukację skierowaną zarówno do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracowników (w tym służby medycyny pracy), jak i do obecnych oraz potencjalnych pracowników. Med Pr Work Health Saf. 2024;75(3)
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top