Kup czasopismo
PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Ochrona zdrowia pracownika narażonego na czynniki chemiczne w środowisku pracy – monitoring biologiczny w ocenie ryzyka zdrowotnego: regulacje prawne
 
Więcej
Ukryj
1
KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Huta Miedzi „Głogów” / KGHM Polska Miedź S.A., Glogow Division, Głogów, Poland (Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy / Health and Safety Department)
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska / Department of Environmental and Biological Monitoring)
 
 
Data publikacji online: 23-08-2022
 
 
Autor do korespondencji
Beata Janasik   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2022;73(4):349-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jednym z priorytetów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Unii Europejskiej (UE) są badania dotyczące rozpowszechniania oraz zastosowania wyników badań naukowych. Skutkuje to zmianami w prawodawstwie dotyczącym oceny narażenia na czynniki chemiczne i szacowania ryzyka. Celem pracy jest analiza regulacji prawnych stosowanych w UE dotyczących oceny narażenia i szacowania ryzyka na czynniki chemiczne na podstawie badań monitoringu biologicznego w kontekście ochrony zdrowia pracowników oraz w nawiązaniu do systemu i norm zarządzania higieną pracy. Przeprowadzono analizę obowiązujących przepisów prawnych oraz zaleceń i wytycznych dotyczących prowadzenia badań z zakresu monitoringu biologicznego w ocenie narażenia pracowników. Zestawiono obowiązujące w Polsce przepisy z regulacjami wprowadzonymi w UE. Przeprowadzono ocenę zasadności wdrażania narzędzi monitoringu biologicznego w profilaktyce zdrowia pracujących jako dodatkowego narzędzia służącego ochronie pracownika przed działaniem czynników chemicznych. Med. Pr. 2022;73(4):349–356
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top