Kup czasopismo
PL EN
Wydawca: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska
Czasopismo jest wydawane od 1950 roku
Redaktor naczelna: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, Łódź, Polska
0,914
IF5
0,760
IF
70
MEiN
1,3
CiteScore
0,278
SJR
0,624
SNIP
Online first
 

„MEDYCYNA PRACY” bez opłaty wstępnej – nowa opcja

Autorom, którzy złożą artykuł od 1 stycznia 2022 r. (do odwołania), proponujemy do wyboru jeden z dwóch sposobów wnoszenia opłat:
tylko opłata redakcyjna (3800 zł) – płatna po zaakceptowaniu artykułu do publikacji
lub
standardowy (opłata wstępna i redakcyjna) – zgodnie z instrukcjami dla autorów (http://medpr.imp.lodz.pl/Instrukcje-dla-Autorow,40.html).

Warunki
złożenie artykułu od 1 stycznia 2022 (do odwołania),
notatka „bez opłaty wstępnej” dodana w Editorial Systemie (pkt „Pismo przewodnie”: https://www.editorialsystem.com/medpr),
artykuł przygotowany zgodnie z instrukcjami dla autorów (http://medpr.imp.lodz.pl/Instrukcje-dla-Autorow,40.html).

Promocje nie łączą się.
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893