Kup czasopismo
 
 
Wydawca: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Polska
Czasopismo jest wydawane od 1950 roku
Redaktor naczelna: prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk, Łódź, Polska
0.401
IF
 
15
MNiSW
 
136.6
ICV
 
 
 
Online first
 
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893