Kup czasopismo
 
 
„Medycyna Pracy” ukazuje się od 1950 roku i jest organem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Od roku 1990 redagowana i wydawana jest przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.
Redaktor naczelna: prof. dr hab. med. Irena Szadkowska-Stańczyk (Łódź, Polska)
0.401
IF
 
15
MNiSW
 
136.02
ICV
 
 
 
Online first
 
 
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893