Kup czasopismo
PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Zasady bezpieczeństwa przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w trakcie pandemii COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie / Jagiellonian University Medical College in Cracow, Kraków, Poland (Wydział Lekarski, Instytut Stomatologii, Zakład Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej / Faculty of Medicine, Institute of Dentistry, Department of Dental Prophylaxis and Experimental Dentistry)
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie / Jagiellonian University Medical College in Cracow, Kraków, Poland (Wydział Lekarski, Instytut Stomatologii, Katedra Ortodoncji / Faculty of Medicine, Institute of Dentistry, Department of Orthodontics)
3
Szpital Uniwersytecki w Krakowie / University Hospital, Kraków, Poland (Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii / Department of Internal Medicine and Gerontology)
4
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie / Jagiellonian University Medical College in Cracow, Kraków, Poland (Wydział Lekarski, Instytut Stomatologii, Katedra Protetyki Stomatologicznej / Faculty of Medicine, Institute of Dentistry, Department of Prosthodontics)
5
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie / Jagiellonian University Medical College in Cracow, Kraków, Poland (Wydział Lekarski, Instytut Stomatologii, Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją / Faculty of Medicine, Institute of Dentistry, Department of Conservative Dentistry with Endodontics)
6
University of Rochester, New York, USA (Eastman Insitute for Oral Health, Department of Dentistry)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Słowik   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Wydział Lekarski, Instytut Stomatologii, Zakład Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
Data publikacji online: 03-09-2021
 
Med Pr 2021;72(5):561–568
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Szerząca się pandemia COVID-19, choroby wywołanej przez SARS-CoV-2, spowodowała diametralne zmiany w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia, co wpłynęło także w znacznym stopniu na pracę lekarzy dentystów. Ze względu na wysoką zakaźność i przede wszystkim kropelkową drogę przenoszenia się SARS-CoV-2 pacjenci, tak jak personel gabinetów stomatologicznych, są szczególnie narażeni na zakażenie koronawirusem. W celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 wiele towarzystw medycznych wydało rekomendacje na temat postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pandemii. Niniejszy artykuł w głównej mierze został opracowany na podstawie zaleceń polskiego Ministerstwa Zdrowia, ponieważ według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia przestrzeganie lokalnych zaktualizowanych wytycznych jest najistotniejsze. Nie ma możliwości przygotowania jednolitych wskazówek dla wszystkich lekarzy dentystów na świecie, ponieważ pandemia rozwija się w różnych krajach w innym tempie i każde państwo wymaga wytycznych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Publikację dodatkowo uzupełniono przeglądem piśmiennictwa zagranicznego oraz wytycznymi proponowanymi przez poszczególne towarzystwa stomatologiczne. W artykule przedstawiono rekomendacje dotyczące funkcjonowania gabinetów stomatologicznych, wykonywania procedur stomatologicznych oraz zalecanych środków ochrony osobistej. Podkreślono nadrzędną zasadę, aby w pierwszej kolejności zarówno lekarze, jak i lekarze dentyści dbali o swoje zdrowie po to, żeby pomagać innym. Med. Pr. 2021;72(5):561–568
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893