Kup czasopismo
PL EN

Najczęściej cytowane 2023

 
Najczęściej cytowane artykuły w 2023 r. z dwóch poprzednich lat

1. Air disinfection procedures in the dental office during the COVID-19 pandemic
Monika Tysiąc-Miśta, Agnieszka Dubiel, Karolina Brzoza, Martyna Burek, Karolina Pałkiewicz
2. Workload, job satisfaction and occupational stress in Polish midwives before and during the COVID-19 pandemic
Arkadiusz Mirosław Jasiński, Romuald Derbis, Radosław Walczak
3. The relationship between nurse’s job satisfaction and missed nursing care
Ilona Plevová, Renáta Zeleníková, Darja Jarošová, Eva Janíková
4. Differential impact of COVID-19 lockdown on physical activity in younger and older adolescents – prospective study
Marijana Geets Kesic, Barbara Gilic, Ivana Cerkez Zovko, Patrik Drid, Darinka Korovljev, Damir Sekulic
5. Czym jest job crafting? Przegląd koncepcji teoretycznych dotyczących kształtowania pracy
Łukasz Kapica, Łukasz Baka
6. Epidemiologia, diagnostyka i profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu w Polsce i wybranych krajach europejskich – stanowisko polskiej grupy ekspertów
Ernest Kuchar, Joanna Zajkowska, Robert Flisiak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Magdalena Rosińska, Leszek Szenborn i wsp.
7. Wpływ pracy zdalnej wymuszonej pandemią COVID-19 na ból kręgosłupa w grupie zawodowej nauczycieli
Joanna Maria Zyznawska, Weronika Maria Bartecka
8. Psychometric properties of the Polish adaptation of Technostress Creators and Technostress Inhibitors Scale
Paweł Kot
9. A study of character strengths, work engagement and subjective well-being in Chinese registered nurses
Xiaotong Ding, Houming Kan, Xueqin Chu, Chenyu Sun, Feiyan Ruan
10. Healthcare workers highly affected during the COVID-19 epidemic wave in Poland prior to vaccination availability: seroprevalence study
Magdalena Rosińska, Małgorzata Stępień, Wioleta Kitowska, Małgorzata Milczarek, Grzegorz Juszczyk, Zuzanna Nowacka i wsp.

Na podstawie Web of Science
 
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top