Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zasadność realizacji programów przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania zakażeń HBV
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika / University of Mikolaj Copernicus, Toruń, Poland (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Publicznego / Collegium Medicum of Ludwik Rydygier in Bydgoszcz, Department of the Health Science, Public Health Department)
 
2
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego / Local Government of Kujawsko-Pomorskie Voivodship, Toruń, Poland
 
3
Uniwersytet Mikołaja Kopernika / University of Mikolaj Copernicus, Toruń, Poland (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski, Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii / Collegium Medicum of Ludwik Rydygier in Bydgoszcz, Medical Department, Infection and Hepatology Clinic)
 
4
Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care, Kraków, Poland
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Leźnicka   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Publicznego, Zakład Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2014;65(6):777-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem pracy było zebranie informacji dotyczących niewykrytych zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B (hepatitis B virus – HBV) w populacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego wielokrotnie hospitalizowanych (co najmniej 2-krotnie w okresie ostatnich 5 lat). Wyniki badań będą mogły zostać wykorzystane przez służbę medycyny pracy i jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania działań profilaktycznych. Materiał i metody: Skoncentrowano się na danych empirycznych pochodzących z Programu Wykrywania HBV w województwie kujawsko-pomorskim. Przebadano 6332 osoby w kierunku antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (hepatitis B virus surface antigen – HBsAg). Były to osoby co najmniej 2-krotnie hospitalizowane. Do badań wykorzystano sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety anonimowej, skonstruowanej na potrzeby badania. Do analizy statystycznej wykorzystany został program Statistica 10.0. Założono poziom istotności α wynoszący 0,05. Za istotne statystycznie uznawano wyniki, w których prawdopodobieństwo testowe wynosiło: p < 0,05. Wyniki: Antygen HBs wykryto u 34 osób (0,54%). Nie wykryto związku między zakażeniami a płcią badanych. Osoby, u których stwierdzono dodatni HBsAg różnią się wiekiem od osób z HBsAg ujemnym. Nie wykryto związku między wykrytymi zakażeniami a przetoczeniami krwi i preparatów krwiopochodnych przed rokiem 1992. Przeprowadzenie zabiegu operacyjnego u badanych pacjentów nie zwiększyło ryzyka zakażenia HBV. Wnioski: Podejmując działania zmierzające do wykrywania bezobjawowych zakażeń, należy skupić się przede wszystkim na grupie wiekowej 35–39 lat. Skuteczne zidentyfikowanie osób przewlekle zakażonych i zastosowanie optymalnego leczenia ma bardzo duże znaczenie w zmniejszeniu ryzyka progresji choroby w populacji. Pozwoli też na obniżenie kosztów związanych z leczeniem powikłań. Zasadna jest więc realizacja programów przesiewowych w zakresie wczesnego wykrywania HBV. Med. Pr. 2014;65(6):777–784
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top