Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Postępowanie ratunkowe w ciężkich urazach kończyn górnych – rola lotniczego pogotowia ratunkowego w procesie terapeutycznym
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw, Warszawa, Poland (Zakład Ratownictwa Medycznego / Department of Emergency Medical Services)
 
2
SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe / Polish Medical Air Rescue, Warszawa, Poland
 
3
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny / National Institute of Public Health National Institute of Hygiene, Warszawa, Poland (Zakład – Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności / Centre for Monitoring and Analyses of Population Health Status and Health Care System)
 
4
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof / Department of Emergency Medicine and Disaster Medicine)
 
5
Szpital Bielański w Warszawie / Bielanski Hospital, Warszawa, Poland (Szpitalny Oddział Ratunkowy / Emergency Department)
 
6
Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie / Central Clinical Hospital of the Ministry of Interior in Warsaw, Warszawa, Poland (Klinika Ortopedii i Traumatologii / Clinical Department of Orthopedics and Traumatology)
 
7
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University, Kielce, Poland (Instytut Fizjoterapii / Institute of Physiotherapy)
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Paweł Świeżewski   

SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2014;65(6):765-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Ze względu na wykorzystanie różnego rodzaju maszyn przemysłowo-rolniczych wypadki w pracy należą do najpoważniejszych i niejednokrotnie powodują u poszkodowanego trwałe kalectwo pourazowe. W Polsce od 2010 r. działa serwis replantacyjny, co oznacza, że każdego dnia 1 z 6 ośrodków pełni dyżur replantacyjny, przyjmując z terenu całego kraju zgłoszenia dotyczące amputacji kończyn. Pacjenci zakwalifikowani do replantacji często wymagają transportu do szpitala docelowego z miejsc odległych nawet o kilkaset kilometrów. Materiał i metody: Analizie poddano 174 misje śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (Helicopter Emergency Medical Service – HEMS) oraz 112 transportów międzyszpitalnych. Dane otrzymano w wyniku retrospektywnej analizy dokumentacji lotniczej i medycznej 23 460 misji wykonanych przez statki powietrzne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (SP ZOZ LPR) w latach 2011–2013. Wyniki: W analizowanych latach śmigłowce SP ZOZ LPR w ramach misji HEMS zaopatrzyły na miejscu zdarzenia i przetransportowały do szpitali 135 pacjentów z amputacjami w obrębie kończyny górnej. W tym samym okresie statki powietrzne SP ZOZ LPR wykonały 102 transporty międzyszpitalne. Dziewięćdziesięciu pacjentów zostało zakwalifikowanych do leczenia w ośrodkach serwisu replantacyjnego. Średni czas transportu lotniczego wyniósł 76 min, a całkowity czas transportu – 172,3 min. Przy transporcie powyżej 300 km średni zysk czasowy w porównaniu z transportem lądowym wyniósł ok. 1,5 godz. Wnioski: W uzasadnionych przypadkach wykorzystanie śmigłowców i samolotów jest optymalnym sposobem transportu pacjentów z ciężkimi urazami kończyn górnych. Med. Pr. 2014;65(6):765–776
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top