Kup czasopismo
PL EN
PRACA KAZUISTYCZNA
Wpływ przedszpitalnego zastosowania nieinwazyjnego pomiaru karboksyhemoglobiny na działania ratunkowe w zdarzeniach mnogich i masowych – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Warsaw, Warszawa, Poland (Ratownictwa Medycznego / Department of Emergency Medical Services)
 
2
Falck Medycyna / Falck Medicine, Warszawa, Poland (SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe / Polish Medical Air Rescue)
 
3
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof / Department of Emergency Medicine and Disaster Medicine)
 
 
Autor do korespondencji
Arkadiusz Wejnarski   

Falck Medycyna, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2014;65(2):289-95
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W 2013 r. w Henryszewie, miejscowości oddalonej o 5 km od szpitala powiatowego w Żyrardowie, miał miejsce pożar Domu Pomocy Społecznej (DPS), w którym przebywało 52 pensjonariuszy i 16 osób personelu. Z uwagi na dużą liczbę poszkodowanych przyjęto możliwość masowego charakteru zdarzenia. W akcji ratunkowej uczestniczyły - zastępy Państwowej Straży Pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego, śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, policja i personel DPS. Priorytetem była ewakuacja mieszkańców DPS przeprowadzona przez jego personel i strażaków, ugaszenie pożaru oraz pierwotna, a następnie wtórna segregacja medyczna, która ze względu na wyjściowy stan poszkodowanych była znacznie utrudniona. Decydujący okazał się nieinwazyjny pomiar karboksyhemoglobiny u wszystkich poszkodowanych, który umożliwił prawidłowe diagnozowanie pacjentów oraz wdrożenie adekwatnego postępowania. Akcja ratunkowa była przeprowadzona prawidłowo i stanowiła dla podmiotów ratowniczych poważne przedsięwzięcie logistyczno-techniczne. Ostatecznie u pensjonariuszy nie wykryto objawów zatrucia tlenkiem węgla, wobec czego 46 pensjonariuszy bezpiecznie wróciło do budynku. Wyposażenie wszystkich zespołów ratownictwa medycznego w zestawy do segregacji medycznej oraz możliwości diagnostyczne zespołów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w zakresie nieinwazyjnego pomiaru karboksyhemoglobiny umożliwiły skuteczne postępowanie w podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla i odstąpienie od skomplikowanych i kosztownych przedsięwzięć organizacyjnych. Med. Pr. 2014;65(2):289–295
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top