Kup czasopismo
PL EN
STANDARDY - WYTYCZNE
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono zgodne z rekomendacjami Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej współczesne standardy ochrony radiologicznej i ich ewolucję na przestrzeni lat na podstawie nowej wiedzy na temat skutków biologicznych działania promieniowania jonizującego oraz zmieniający się stosunek do akceptowanego ryzyka. W pracy w sposób szczególny uwzględniono rolę zasady limitowania dawek i pomiarów dawek indywidualnych w działaniach ukierunkowanych na profilaktykę zdrowotną indywidualnych osób narażonych zawodowo na promieniowanie jonizujące. Med Pr Work Health Saf. 2023;74(6):527–39.
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top