Kup czasopismo
PL EN
STANDARDY - WYTYCZNE
Przewlekłe zapalenie nadkłykci kości ramiennej wywołane sposobem wykonywania pracy – wytyczne diagnostyczno-orzecznicze
 
Więcej
Ukryj
1
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze / Regional Center of Occupational Medicine Prophylactic and Therapeutic Center in Lodz, Łódź, Poland (Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia / Organization, Supervision and Training Department)
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Przychodnia Chorób Zawodowych / Department of Occupational Diseases and Toxicology, Out-patient Clinic of Occupational Disease)
 
3
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (II Katedra i Klinika Rehabilitacji Medycznej / Medical Rehabilitation Clinic)
 
4
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Chorób Zawodowych / Department of Occupational Diseases and Toxicology, Division of Occupational Diseases)
 
 
Autor do korespondencji
Patrycja Krawczyk-Szulc   

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia, ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2015;66(3):443-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Orzekanie o chorobach zawodowych układu ruchu często stanowi problem diagnostyczno-orzeczniczy na każdym szczeblu postępowania, które ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie zawodowej etiologii danego schorzenia. W celu ułatwienia podejmowania decyzji i wnioskowania o związku przyczynowo-skutkowym między rozpoznaną jednostką chorobową a sposobem wykonywania pracy opracowano wytyczne do rozpoznawania zawodowej etiologii chorób układu ruchu. W pracy przedstawiono wytyczne diagnostyczno-orzecznicze dotyczące zawodowej etiologii zapalenia nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej. Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej, oprócz przewlekłego zapalenia okołostawowego barku, należy do najczęstszych chorób zawodowych układu ruchu w Polsce. Wytyczne opracowano na podstawie danych z piśmiennictwa określających zawodowe czynniki ryzyka zapalenia nadkłykcia kości ramiennej, klasyfikacji wielkości obciążenia pracą monotypową z uwzględnieniem klasyfikacji stosowanych w metodach ergonomicznej oceny obciążenia układu ruchu podczas pracy. Prezentowane wytyczne diagnostyczno-orzecznicze określają przybliżone kryteria warunkujące stwierdzenie, że rozpoznane zapalenie nadkłykcia kości ramiennej (po wykluczeniu przyczyn pozazawodowych) zostało wywołane sposobem wykonywania pracy. W wytycznych uwzględniono czas pracy, czas wykonywania ruchów obciążających przyczepy ścięgien do nadkłykci, monotypię pracy oraz wielkość siły używanej do wykonania czynności zawodowych. Opracowane wytyczne mają ułatwić postępowanie diagnostyczno-orzecznicze i ocenę, czy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia etiologii zawodowej zapalenia nadkłykcia kości ramiennej. Med. Pr. 2015;66(3):443–450
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top