Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Przewlekła choroba nerek – istotne informacje dla lekarza medycyny pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Gdański Uniwersytet Medyczny / Medical University of Gdansk, Gdańsk, Poland (Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych / Department of Occupational, Metabolic and Internal Diseases)
 
2
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy / Regional Occupational Medicine Center, Gdańsk, Poland
 
3
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego / Occupational Diseases and Toxicology Clinic)
 
4
Gdański Uniwersytet Medyczny / Medical University of Gdansk, Gdańsk, Poland (Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych / Department of Nephrology, Transplantology and Internal Medicine)
 
 
Data publikacji online: 08-11-2017
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Renke   

Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zawodowych, Metabolicznych i Wewnętrznych, ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2018;69(1):67-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przewlekła choroba nerek (PChN) od kilku lat jest wymieniana wśród chorób cywilizacyjnych podobnie jak otyłość, cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe i nadciśnienie tętnicze. Szacuje się, że w Polsce na różne stadia tej choroby może cierpieć ponad 4 mln ludzi. Może ona być również następstwem wszystkich pozostałych chorób cywilizacyjnych. Jednocześnie warto dodać, że problemy nefrologiczne są coraz częściej uwzględniane w nowoczesnym orzecznictwie lekarskim. Celem pracy jest m.in. poprawa bezpiecznego dostępu do rynku pracy pacjentów z chorobami nerek. Przewlekła niewydolność nerek w stopniu zaawansowania, który może stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami, jest wymieniana jako przeciwwskazanie zdrowotne do kierowania pojazdami w przepisach prawnych obowiązujących w naszym kraju od 2014 r. Również w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim wymieniono kody N17–N19 według klasyfikacji ICD-10 (International Classification of Diseases – Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób), odpowiadające ostrej i przewlekłej oraz nieokreślonej niewydolności nerek, które należy wziąć pod uwagę przy kwalifikacji pracowników do pracy na morzu. Med. Pr. 2018;69(1):67–75
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top