Kup czasopismo
PL EN
STANDARDY - WYTYCZNE
Postępowanie lekarskie w obturacyjnym bezdechu sennym u osób kierujących pojazdami − zalecenia Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi i Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii / Department of Work Physiology and Ergonomics Pracownia Badań nad Snem / Sleep Research Laboratory)
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Centrum Ochrony Zdrowia Pracujących / Department of Occupational Diseases and Environmental Health, Workers’ Health Protection Center)
 
3
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc / Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Warsaw, Poland (II Klinika Chorób Płuc / 2nd Department of Lung Diseases)
 
4
Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy / Kujawy-Pomorze Regional Centre of Pulmonology in Bydgoszcz, Bydgoszcz, Poland (Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania / Department of Lung Diseases and Respiratory Failure)
 
5
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju / Institute of Tuberculosis and Lung Diseases, Rabka-Zdrój Branch, Poland
 
6
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum / Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland (Klinika Pulmonologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych / Department of Pulmonology, 2nd Chair of Internal Medicine)
 
 
Data publikacji online: 24-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Jadwiga Siedlecka   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii , ul. św. Teresy 8, 91-348, Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2020;71(2):233-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Na podstawie wyników wielu badań i analiz prowadzonych w różnych krajach potwierdzono, że obturacyjny bezdech senny (OBS) negatywnie wpływa na zdolności psychofizyczne kierowców. Dlatego w Dyrektywie Unii Europejskiej z dnia 1 lipca 2014 r. OBS został uznany za jeden z najważniejszych czynników ryzyka wypadków samochodowych. Realizacja postanowień tej dyrektywy w państwach członkowskich ma przyczynić się do jego ograniczenia. Wynikiem jej implementacji w Polsce jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Mimo że w załączniku nr 2 tego rozporządzenia podano szczegółowe warunki badania lekarskiego w przypadku podejrzenia OBS, nie uregulowano ani nie wyjaśniono kwestii narzędzi i sposobu pozwalających na powzięcie w przypadku badanego pacjenta podejrzenia umiarkowanej lub ciężkiej postaci choroby. Dlatego konieczne było opracowanie dla lekarzy uprawnionych do badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o prawo jazdy standardów postępowania w przypadku podejrzenia występowania OBS. W artykule przedstawiono usprawniający proces orzeczniczy algorytm postępowania, który został opracowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i Polskie Towarzystwo Badań nad Snem. Med. Pr. 2020;71(2):233–243
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top