Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Choroba symulatorowa i Simulator Sickness Questionnaire w polskiej praktyce. Badania kierowców zawodowych podlegających obowiązkowym kursom kwalifikacji wstępnej i okresowej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej / Faculty of Health Sciences, Department of Clinical Psychology)
 
2
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland (Wydział Lekarski I, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Medical Faculty I, Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy, Department of Teaching Anaesthesiology and Intensive Therapy)
 
3
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu / Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu, Pracownia Medycyny Pracy / Faculty of Health Sciences, Department of Preventive Medicine)
 
 
Data publikacji online: 10-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Cybulski   

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2020;71(1):47-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Zjawisko choroby symulatorowej jest mierzalne pod względem objawów fizjologicznych. Artykuł prezentuje praktyczne wykorzystanie Kwestionariusza choroby symulatorowej (Simulator Sickness Questionnaire – SSQ) w badaniach poekspozycyjnych wraz z oceną samego narzędzia przez osoby badane. Materiał i metody: Badania przeprowadzono na symulatorze szkoleniowym pojazdów ciężarowych i autobusów AutoSim AS 1600. Przebadano 130 kierowców uczestniczących w kursach kwalifikacji wstępnej i okresowej dla kierowców w transporcie drogowym. Do badań wykorzystano kwestionariusz SSQ autorstwa Kennedy’ego i wsp. w polskim tłumaczeniu Biernackiego i wsp. (symptomy: mdłości, dezorientacji, zaburzeń okulomotorycznych i wynik ogólny) oraz ankietę oceniającą kwestionariusz SSQ (zrozumiałość i czasochłonność na skali 1–6). Wyniki: W grupie badanej (N = 130) stwierdzono istotne statystycznie różnice w wynikach SSQ. Wśród kierowców młodszych (<29,5 roku) zarejestrowano zwiększone nasilenie symptomów choroby symulatorowej po symulacji (objawy mdłości oraz wynik ogólny), u kierowców starszych (>29,5 roku) − objawów dezorientacji po symulacji. Długość snu i ocena jakości wykonania zadania były istotnie wyższe w grupach bezobjawowych. Wyniki wskazują również na pozytywny odbiór narzędzia przez osoby badane (N = 113) – oceniono czasochłonność jako niską (M = 2,44 na skali 1–6), a zrozumiałość jako wysoką (M = 5,62 na skali 1–6). Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują na występowanie objawów choroby symulatorowej nawet w symulatorach wiernie odzwierciedlających ruch kabiny pojazdu. Oceny narzędzia przez osoby badane i poziom zaangażowania w pracę z kwestionariuszem wskazują na jego pozytywny odbiór. Med. Pr. 2020;71(1):47–58
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top