Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zjawisko choroby symulatorowej oraz jej pomiar na przykładzie kwestionariusza do badania choroby symulatorowej – SSQ
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej / Military Institute of Aviation Medicine, Warszawa, Poland (Zakład Psychologii i Bezpieczeństwa Lotów / Department of Psychology and Flight Safety)
 
2
RSK Assessments, Inc., Orlando, FL, USA
 
3
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej / Military Institute of Aviation Medicine, Warszawa, Poland (Zakład Techniczny Badań Lotniczo-Lekarskich i Symulatorów Lotniczych / Technical Department of Aeromedical Research and Flight Simulators)
 
 
Autor do korespondencji
Marcin P. Biernacki   

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Zakład Psychologii i Bezpieczeństwa Lotów, ul. Krasińskiego 54, 01-755 Warszawa
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2016;67(4):545-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi do badania choroby symulatorowej jest Kwestionariusz Choroby Symulatorowej (Simulator Sickness Questionnaire – SSQ) autorstwa Kennedy’ego i wsp. (1993). Mimo niewątpliwej popularności tego narzędzia kwestionariusz nie doczekał się standaryzacji ani przekładu umożliwiającego jego stosowanie w badaniach w Polsce. Celem artykułu jest przybliżenie kwestionariusza SSQ polskim czytelnikom, zarówno badaczom, jak i praktykom. W jego pierwszej części omówiono badania z zastosowaniem SSQ, natomiast w drugiej przedstawiono procedurę badania SSQ i zaprezentowano SSQ wraz ze sposobem obliczania przykładowych wyników. Med. Pr. 2016;67(4):545–555
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top