Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Model działań profilaktycznych zintegrowany z opieką profilaktyczną nad pracownikami – zapobieganie niektórym typom nowotworów wśród kobiet
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego / Department of Occupational Diseases and Environmental Health)
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Epidemiologii Środowiskowej / Department of Environmental Epidemiology)
 
3
Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Łódź, Poland (Klinika Perinatologii, I Katedry Ginekologii i Położnictwa / Department of Perinatology, 1st Chair of Obstetrics and Gynecology)
 
4
Uniwersytet Rzeszowski/ University of Rzeszow, Rzeszów, Poland (Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Klinika Ginekologii i Położnictwa / Frederick Chopin Clinical Provincial Hospital No. 1 Rzeszow, Obstetrics and Gynecology Clinic)
 
5
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki / Institute of Polish Mother’s Memorial Hospital, Łódź, Poland (Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi / Department of Oncological Surgery and Breast Diseases)
 
 
Data publikacji online: 23-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Marta Wiszniewska   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2018;69(4):439-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W Polsce pracownicy podlegają obowiązkowym okresowym badaniom lekarskim. Stwarza to unikalną szansę wdrożenia działań nakierowanych na wczesne wykrywanie wielu schorzeń, w tym chorób nowotworowych, w system opieki profilaktycznej nad pracującymi. Dane epidemiologiczne dotyczące chorób nowotworowych są niepokojące – co więcej, prognozuje się dalszy wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe w populacji generalnej. Najczęstszym nowotworem wśród polskich kobiet jest rak piersi odpowiadający za 21,7% zachorowań, podczas gdy nowotwory złośliwe trzonu macicy, jajnika i szyjki macicy stanowią, odpowiednio, 7,4%, 4,7% i 3,5% zachorowań. Celem niniejszej pracy było opracowanie algorytmu działań profilaktycznych zintegrowanych z opieką profilaktyczną nad pracownikami, bazującego na przeglądzie piśmiennictwa medycznego oraz obowiązujących wytycznych dotyczących zapobieganiu wybranym typom nowotworów. W publikacji przedstawiono funkcjonujące programy profilaktyczne chorób nowotworowych i ich czynniki ryzyka. Opracowano także praktyczne rozwiązania pozwalające na włączenie profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia pracowników w profilaktykę niektórych typów nowotworów występujących u kobiet. Med. Pr. 2018;69(4):439–455
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top