Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Częstość pozytywnych wyników testów serologicznych przeciw SARS-CoV-2 u personelu medycznego Aglomeracji Górnośląskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Nauk Medycznych, Szkoła Doktorska / Faculty of Medical Science, Doctoral School)
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Nauk Medycznych, Katedra i Zakład Epidemiologii / Faculty of Medical Science, Department of Epidemiology)
 
 
Data publikacji online: 05-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marek Wojczyk   

Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych, Szkoła Doktorska, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
 
 
Med Pr 2022;73(2):125–133
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Śląsk jest jednym z regionów Polski najbardziej dotkniętych przez epidemię COVID-19. Wysoka liczba zakażeń wśród mieszkańców zwiększa i tak wysokie ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 pracowników medycznych, którzy ze względu na swoją pracę są narażeni na kontakt z nosicielami SARS-CoV-2 częściej niż osoby z populacji ogólnej. Celem niniejszego badania była ocena na podstawie wyników badania seroepidemiologicznego rozpowszechnienia zakażenia SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia z Aglomeracji Górnośląskiej. Materiał i metody: Badanie seroepidemiologiczne przeprowadzono w okresie październik–listopad 2020 r. wśród mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej (objęło m.in. osoby wykonujące zawody medyczne, które wyselekcjonowano, tworząc grupę badanych pracowników medycznych). Poza przeprowadzeniem badania kwestionariuszowego, niezbędnego do ustalenia objawów, okoliczności oraz czynników ryzyka sprzyjających zakażeniu, oceniono obecność swoistych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w klasach IgG oraz IgM. Wyniki: W badaniu wzięło udział 575 osób deklarujących wykonywanie zawodu medycznego. Dodatni wynik testu na obecność przeciwciał w klasie IgG uzyskano u 19,1% badanych, a w klasie IgM – u 4,3% badanych. Dodatnie wyniki, wskazujące na zakażenie SARS-CoV-2, najczęściej dotyczyły osób deklarujących wcześniejszy kontakt z osobą zakażoną (p = 0,001) oraz odbywających kwarantannę (p < 0,0001). Wnioski: Częstość zakażeń SARS-CoV-2 u personelu medycznego w Aglomeracji Górnośląskiej, oceniana na podstawie pozytywnego wyniku testu przeciwciał w klasie IgG, wynosi 16,1–22,5%. Med. Pr. 2022;73(2):125–133
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893