Kup czasopismo
PRACA ORYGINALNA
Łagodzące działanie estru fenetylowego kwasu kawowego z intralipidem na hepatotoksyczność chloropyrifosu u szczurów
 
Więcej
Ukryj
1
Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey (Faculty of Medicine, Department of Physiology)
2
Ankara University, Ankara, Turkey (Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology)
3
Ataturk University, Erzurum, Turkey (Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine)
4
Lumina – The University of South-East Europe, Bucharest, Romania (Faculty of Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology)
5
Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey (Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Recep Dokuyucu   

Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Hatay Street 2, Serinyol, 31040 Antakya, Hatay, Turkey
Data publikacji online: 12-12-2016
 
Med Pr 2016;67(6):743–749
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Chloropiryfos (CPF), środek owadobójczy szeroko stosowany w rolnictwie, może powodować zatrucia u ludzi. Z tego powodu prowadzi się wiele badań dotyczących możliwości leczenia zatrucia chloropiryfosem. Celem pracy była ocena wpływu estru fenetylowego kwasu kawowego (caffeic acid phenethyl ester – CAPE) i intralipidu (IL) na uszkodzenia wątroby u szczurów wywołane przez chloropiryfos. Materiał i metody: Szczurom podawano CPF (10 mg/kg masy ciała (mc.), doustnie), CAPE (10 μmol/kg mc., dootrzewnowo), IL (18,6 ml/kg mc., doustnie), CPF+CAPE, CPF+IL oraz CPF+CAPE+IL. Zmierzono całkowitą zdolność utleniającą (total oxidant capacity – TOC) i całkowitą zdolność przeciwutleniającą (total antioxidant capacity – TAC) osocza krwi i obliczono wskaźnik stresu oksydacyjnego (oxidative stress index – OSI). U zwierząt wykonano także badanie histopatologiczne i barwienie immunohistochemiczne tkanek wątroby. Wyniki: Chloropiryfos istotnie zmniejszał u badanych szczurów TAC osocza, a zwiększał apoptozę, TOC i OSI. Natomiast CAPE i CAPE+IL istotnie zmniejszały OSI osocza i apoptozę, a zwiększały TAC osocza u szczurów z uszkodzeniami wątroby wywołanymi przez chloropiryfos. Wnioski: Badanie wykazało, że CAPE i CAPE+IL poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego i apoptozy redukują u szczurów uszkodzenia wątroby wywołane przez chloropiryfos. Med. Pr. 2016;67(6):743–749
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893