PRACA ORYGINALNA
Łagodzące działanie estru fenetylowego kwasu kawowego z intralipidem na hepatotoksyczność chloropyrifosu u szczurów
 
Więcej
Ukryj
1
Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey (Faculty of Medicine, Department of Physiology)
2
Ankara University, Ankara, Turkey (Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pharmacology and Toxicology)
3
Ataturk University, Erzurum, Turkey (Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine)
4
Lumina – The University of South-East Europe, Bucharest, Romania (Faculty of Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology)
5
Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey (Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine)
 
Med Pr 2016;67(6):743–749
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Chloropiryfos (CPF), środek owadobójczy szeroko stosowany w rolnictwie, może powodować zatrucia u ludzi. Z tego powodu prowadzi się wiele badań dotyczących możliwości leczenia zatrucia chloropiryfosem. Celem pracy była ocena wpływu estru fenetylowego kwasu kawowego (caffeic acid phenethyl ester – CAPE) i intralipidu (IL) na uszkodzenia wątroby u szczurów wywołane przez chloropiryfos. Materiał i metody: Szczurom podawano CPF (10 mg/kg masy ciała (mc.), doustnie), CAPE (10 μmol/kg mc., dootrzewnowo), IL (18,6 ml/kg mc., doustnie), CPF+CAPE, CPF+IL oraz CPF+CAPE+IL. Zmierzono całkowitą zdolność utleniającą (total oxidant capacity – TOC) i całkowitą zdolność przeciwutleniającą (total antioxidant capacity – TAC) osocza krwi i obliczono wskaźnik stresu oksydacyjnego (oxidative stress index – OSI). U zwierząt wykonano także badanie histopatologiczne i barwienie immunohistochemiczne tkanek wątroby. Wyniki: Chloropiryfos istotnie zmniejszał u badanych szczurów TAC osocza, a zwiększał apoptozę, TOC i OSI. Natomiast CAPE i CAPE+IL istotnie zmniejszały OSI osocza i apoptozę, a zwiększały TAC osocza u szczurów z uszkodzeniami wątroby wywołanymi przez chloropiryfos. Wnioski: Badanie wykazało, że CAPE i CAPE+IL poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego i apoptozy redukują u szczurów uszkodzenia wątroby wywołane przez chloropiryfos. Med. Pr. 2016;67(6):743–749
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Recep Dokuyucu   
Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Hatay Street 2, Serinyol, 31040 Antakya, Hatay, Turkey
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893