Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zastosowanie alergenów rekombinowanych w diagnostyce zawodowej alergii na lateks
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii / Department of Occupational Diseases and Toxicology)
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Nowakowska-Świrta   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2015;66(1):85-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Od wielu lat alergia na lateks stanowi istotny problem wśród pracowników ochrony zdrowia. Rozpoznanie alergii zawodowej ze względu na implikacje orzecznicze (np. zrezygnowanie przez chorego z dotychczasowej pracy) wymaga zastosowania metod o wysokiej trafności diagnostycznej. Z tego powodu wraz z rozwojem metod inżynierii genetycznej coraz częściej podejmuje się próby wykorzystania w diagnostyce chorób alergicznych alergenów rekombinowanych. W niniejszej pracy omówiono przydatność badań laboratoryjnych wykorzystujących alergeny rekombinowane lateksu w diagnostyce alergii zawodowej. Alergię na lateks rozpoznaje się na podstawie obecności objawów klinicznych związanych z ekspozycją na alergeny lateksu, dodatnich wyników punktowych testów skórnych oraz obecności swoistych przeciwciał IgE dla lateksu w surowicy krwi. W niektórych przypadkach przeprowadza się także swoiste próby prowokacyjne. Z analizy dostępnego piśmiennictwa wynika, że stosując odpowiedni panel białek rekombinowanych lateksu w testach diagnostycznych, można z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć reaktywność krzyżową i/lub potwierdzić uczulenie bez konieczności przeprowadzania swoistych testów prowokacyjnych, które w przypadku alergenów lateksu związane są z wysokim ryzykiem wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Med. Pr. 2015;66(1):85–97
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top