Kup czasopismo
PL EN
STANDARDY - WYTYCZNE
Wytyczne do opieki profilaktycznej nad uczniami szkół fryzjerskich
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego / Department of Occupational Diseases and Environmental Health)
 
 
Data publikacji online: 28-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Marta Wiszniewska   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2017;68(5):677-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Fryzjerstwo jest jedną z najprężniej rozwijających się branż usługowych w Polsce. Sprawując opiekę profilaktyczną nad przedstawicielami tej grupy zawodowej, należy pamiętać, że stosunkowo często dochodzi u nich do rozwoju dolegliwości ze strony skóry i układu oddechowego, będących skutkiem narażenia na czynniki szkodliwe środowiska pracy. Aspekt uczulenia zawodowego fryzjerów i uczniów fryzjerskich jest poruszany przez badaczy głównie w kontekście chorób skóry, podczas gdy przyczyny i historia naturalna dolegliwości występujących w tej grupie zawodowej ze strony dróg oddechowych analizowane są zdecydowanie rzadziej. Autorki niniejszej pracy przeprowadziły pierwsze w naszym kraju badanie prospektywne dotyczące nie tylko dolegliwości skórnych, ale przede wszystkim obecności objawów ze strony układu oddechowego wśród polskich uczniów fryzjerskich. Wyniki tego badania przedstawiono w innych publikacjach. W niniejszej pracy dokonano także przeglądu piśmiennictwa na podstawie analizy baz danych EBSCO, PubMed, Elsevier i artykułów w nich zawartych, powiązanych tematycznie z tytułem pracy. Na podstawie wyników badań własnych i analizy piśmiennictwa opracowano zasady sprawowania opieki profilaktycznej nad kandydatami do szkół fryzjerskich i uczniami fryzjerskimi, które prezentowane są w niniejszej publikacji. Nie potwierdzono celowości rutynowego oznaczania alergenowo swoistych immunoglobulin E (IgE) i wykonywania testów naskórkowych oraz punktowych testów skórnych dla alergenów fryzjerskich u kandydatów na uczniów i uczniów kształcących się w tym zawodzie. Badania te powinny być przeprowadzane jedynie u osób, u których podejrzewa się, że zgłaszane przez nich dolegliwości mogą być skutkiem ekspozycji na czynniki środowiska pracy. Med. Pr. 2017;68(5):677–687
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top