Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Praca w nocy a prolaktyna jako czynnik ryzyka raka piersi
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Epidemiologii Środowiskowej / Department of Environmental Epidemiology)
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Bukowska   

Zakład Epidemiologii Środowiskowej, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2013;64(2):245-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prolaktyna jest hormonem wydzielanym w rytmie okołodobowym, pełniącym funkcję regulatora wzrostu i rozwoju gruczołów piersiowych. W przypadku pracy w nocy - uznanej za czynnik prawdopodobnie rakotwórczy u ludzi - obserwuje się zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi u kobiet pracujących w nocy. Praca nocna może powodować zaburzenia rytmu okołodobowego, więc potencjalnie może modyfikować rytm wydzielania prolaktyny. Celem niniejszej pracy był przegląd badań epidemiologicznych dotyczących związku między prolaktyną a ryzykiem zachorowania na raka piersi oraz wpływu pracy nocnej na wydzielanie prolaktyny u pracowników. Publikacje dotyczące tej tematyki wyszukiwano w bazie Medline z użyciem słów kluczowych (praca zmianowa, praca w nocy, ryzyko raka piersi a poziom prolaktyny). Wzmożona proliferacja komórek gruczołu piersiowego aktywowana prolaktyną może być przyczyną rozwoju nowotworu. Wyniki dużych badań prospektywnych wskazują na istniejącą zależność między wysokim stężeniem prolaktyny a zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi u kobiet. Jak dotąd przeprowadzono tylko 7 badań, w których analizowano wydzielanie prolaktyny u osób pracujących w nocy. W 3 badaniach, w których oznaczano stężenia prolaktyny kilkakrotnie w nocy, obserwowano niższe stężenia hormonu u osób pracujących w czasie zmiany nocnej. Nie zaobserwowano zależności między długością stażu pracy na zmiany nocne kobiet a stężeniem prolaktyny. Praca w nocy może modyfikować profil nocnej sekrecji prolaktyny u pracowników, z najprawdopodobniej zmniejszeniem wydzielania tego hormonu w nocy. Jest więc mało prawdopodobne, aby prolaktyna odgrywała istotną rolę w rozwoju raka piersi u kobiet pracujących na zmiany nocne. Wniosek ten powstał jednak w oparciu o wyniki nielicznych badań epidemiologicznych. Med. Pr. 2013;64(2):245–257
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top