Kup czasopismo
PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Ergonomia i organizacja pracy zdalnej – aspekt zdrowotny i zalecenia dotyczące organizacji biura domowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia / Department of Environmental and Occupational Health Hazards)
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego / Clinic of Occupational Diseases and Environmental Health)
 
 
Data publikacji online: 05-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Kinga Polańska   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Analizy dotyczące aktywności ekonomicznej ludności Polski wskazują, że w 2023 r. ok. 7% wszystkich pracujących wykonywało, zwykle lub czasami, pracę w formie zdalnej. Celem publikacji jest analiza wpływu pracy z wykorzystaniem urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe na narząd wzroku, występowanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, rytm okołodobowy oraz wskazanie rekomendacji dotyczących prawidłowej organizacji biura domowego. Dokonano narracyjnego przeglądu piśmiennictwa dotyczącego wpływu pracy z wykorzystaniem urządzeń wyposażonych w monitory ekranowe na zdrowie pracowników oraz przedstawiono rekomendacje w tym zakresie. Najważniejszymi czynnikami decydującymi o obciążeniu narządu wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego oraz wpływającymi na ogólny stan zdrowia i samopoczucie pracowników podczas pracy zdalnej są: właściwa aranżacja stanowiska pracy (zgodnie z zasadami ergonomii), odpowiednia organizacja pracy (ograniczenie czasu pracy przy komputerze/laptopie, stonowanie systematycznych, aktywnych przerw w pracy) oraz higiena snu. Kluczowe znaczenie ma wiedza zarówno pracodawców, profesjonalistów zajmujących się zdrowiem pracowników, jak i samych pracowników na temat znaczenia dla zdrowia właściwego przygotowania biura domowego. Med Pr Work Health Saf. 2024;75(1)
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top