Kup czasopismo
PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego u operatorów komputerowych
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warsaw, Poland (Zakład Ergonomii, Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy / Department of Ergonomics, Laboratory of Physiology and Hygiene of Work)
 
 
Data publikacji online: 10-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Malińska   

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii, Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2019;70(4):511-21
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Praca w pozycji siedzącej, mimo że nie wymaga dużego wysiłku fizycznego, wykonywana przez długi czas i w niewłaściwy sposób może powodować dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Są one problemem powszechnym w populacji osób pracujących. W artykule przedstawiono analizę wybranego piśmiennictwa dotyczącego występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych u operatorów komputerowych. Szczególną uwagę zwrócono na ich klasyfikację i przyczyny. Omówiono także najnowsze doniesienia dotyczące ich występowania i kosztów, jakie generują, wpływając na niezdolność pracownika do pracy oraz jego absencję chorobową. Med. Pr. 2019;70(4):511–521
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top