Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Skuteczność programów interwencyjnych promujących aktywność fizyczną w miejscu pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy / Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warszawa, Poland (Zakład Ergonomii, Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy / Department of Ergonomics, Laboratory of Physiology and Hygiene of Work)
 
 
Data publikacji online: 22-03-2017
 
 
Autor do korespondencji
Marzena Malińska   

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii, Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2017;68(2):277-301
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Aktywność fizyczna jest ważnym czynnikiem mającym znaczenie w poprawie i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Mimo że jest to zagadnienie istotne nie tylko dla środowiska pracy, to właśnie to środowisko stanowi dobre warunki do prowadzenia i utrwalania zachowań prozdrowotnych, w tym również programów promujących aktywność fizyczną. W artykule przedstawiono analizę piśmiennictwa dotyczącego skuteczności prowadzenia tego typu działań w miejscu pracy. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ programów promujących aktywność fizyczną na dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, absencję chorobową, zdolność do pracy, wydolność fizyczną oraz masę ciała uczestników. Mając na uwadze to, że w Polsce tego typu programy nadal są prowadzone na niewielką skalę, starano się pokazać korzyści wynikające z realizowania tego typu inicjatyw oraz uczestnictwa w nich. Med. Pr. 2017;68(2):277–301
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top