Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ustawienie kręgosłupa podczas pracy w pozycji siedzącej a dolegliwości bólowe u stomatologów i asystentek medycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia WSB / WSB University, Dąbrowa Górnicza, Poland (Wydział Nauk Stosowanych, Katedra Fizjoterapii / Faculty of Applied Sciences, Department of Physiotherapy)
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia, Bytom, Poland (Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją / School of Medicine with Division of Dentistry in Zabrze, Department of Conservative Dentistry with Endodontics)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Olga Nowotny-Czupryna   

Akademia WSB, Wydział Nauk Stosowanych, Katedra Fizjoterapii, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Data publikacji online: 27-06-2018
 
Med Pr 2018;69(5):509–522
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Ból kręgosłupa często występuje u osób pracujących w pozycji siedzącej. Na jakość tej pozycji ma wpływ m.in. rodzaj stanowiska roboczego. Dla stomatologów stanowiskami roboczymi są unity stomatologiczne, konstruowane na podstawie współczesnych ergonomicznych koncepcji pracy, natomiast asystenci medyczni pracują na typowych komputerowych stanowiskach biurowych. Celem badania było określenie zależności między dolegliwościami bólowymi a ustawieniem kręgosłupa podczas pracy w pozycji siedzącej na stanowiskach o różnym potencjale ergonomicznym. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 80 kobiet pracujących w pozycji siedzącej, u których występowały różnie zlokalizowane i nasilone dolegliwości bólowe – 40 stomatologów pracujących na unitach stomatologicznych (wyższy potencjał ergonomiczny) oraz 40 asystentek medycznych wykonujących typową pracę biurową (niższy potencjał ergonomiczny). Badania obejmowały wywiad, ocenę bólu oraz szczegółową analizę pozycji roboczych przy użyciu ultrasonograficznego systemu pomiarowego. Wyniki: U wszystkich badanych stwierdzono przekroczenia norm wskaźników pracy poszczególnych odcinków kręgosłupa. U stomatologów zaobserwowano zależność między stopniem nasilenia bólu a wartościami ocenianych parametrów w płaszczyźnie czołowej w odcinku lędźwiowym oraz poprzecznej w odcinkach szyjnym i lędźwiowym. U asystentek medycznych stwierdzono związek między nasileniem dolegliwości bólowych a wartościami wskaźnika pracy w płaszczyźnie strzałkowej w odcinkach szyjnym i lędźwiowym. Określono też inne uwarunkowania bólu. Wnioski: Przekroczenia norm wskaźników pracy występują u osób pracujących zarówno na stanowisku o wyższym, jak i o niższym potencjale ergonomicznym. Siedzące pozycje robocze są podobne tylko zewnętrznie. Istnieje związek między pozycjami roboczymi a bólem. Na stopień nasilenia bólu mają także wpływ: staż pracy, okres występowania bólu, liczba godzin pracy w tygodniu i wskaźnik masy ciała (body mass index – BMI). Med. Pr. 2018;69(5):509–522
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893