PRACA POGLĄDOWA
Regulacje prawne dotyczące konsumpcji alkoholu i narkotyków w pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy / National Centre for Workplace Health Promotion)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Eliza Goszczyńska   

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
Med Pr 2013;64(4):593–608
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wydaje się, że jedną z przyczyn niechęci do rozwiązywania w zakładach pracy problemu konsumpcji przez pracowników alkoholu i narkotyków są skomplikowane rozwiązania prawne, które dotyczą substancji psychoaktywnych w pracy. W związku z tym w artykule przybliżono polskie prawodawstwo o takiej tematyce na podstawie przeglądu ustaw, aktów wykonawczych do nich oraz bogatego orzecznictwa sądów. Informacje te mogą być przydatne dla pracodawców w budowaniu wewnętrznej polityki ograniczania konsumpcji substancji psychoaktywnych przez pracowników, a także dla podmiotów, które mogą stanowić wsparcie dla zakładów pracy w rozwiązywaniu problemów związanych z piciem alkoholu lub zażywaniem narkotyków przez pracowników (np. profesjonalistów służby medycyny pracy czy pracowników samorządów terytorialnych). Med. Pr. 2013;64(4):593–608
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893