Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wskaźniki socjodemograficzne uzależnienia od alkoholu u osób leczonych odwykowo w mieście postindustrialnym
 
Więcej
Ukryj
1
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu / Provincial Specialist Hospital No. 4 in Bytom, Bytom, Poland (Oddział Psychiatrii / Psychiatric Ward)
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii w Tarnowskich Górach / School of Medicine with the Division of Dentistry in Zabrze, Department of Psychiatry in Tarnowskie Góry)
 
3
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach / Multispeciality District Hospital in Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry, Poland (Oddział Psychiatryczny / Psychiatric Ward)
 
 
Data publikacji online: 07-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Kozak   

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Oddział Psychiatrii, al. Legionów 10, 41-902 Bytom
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2019;70(2):221-8
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem pracy była ocena wpływu miejsca zamieszkania oraz innych wskaźników socjodemograficznych na częstość występowania zespołu zależności alkoholowej (ZZA) w mieście postindustrialnym liczącym > 100 tys. mieszkańców. Materiał i metody: Badaniem przeprowadzonym w latach 2004–2012 objęto 431 pacjentów z rozpoznaniem ZZA leczonych ambulatoryjnie lub szpitalnie mieszkających w Bytomiu. Analizowano wiek, płeć, stosunek do pracy, stan cywilny, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania w mieście (dzielnica). Większość danych demograficznych uzyskano z Urzędu Miasta. Wyniki: Wykazano, że miejsce zamieszkania, płeć, wiek, wykształcenie i status zawodowy wpływają na rozkład występowania ZZA w obrębie dużego miasta postindustrialnego. Wnioski: Osoby uzależnione od alkoholu zgłaszające się na leczenie to w większości mężczyźni > 40 r.ż., z niskim wykształceniem, najczęściej bez pracy, zamieszkujący zurbanizowane dzielnice w centrum miasta i poprzemysłową część miasta (obszary najbardziej zagrożone występowaniem ZZA). Zamieszkiwanie w dzielnicy o charakterze podmiejskim może chronić przed uzależnieniem od alkoholu ze względu na mniejsze ryzyko narażenia na czynniki środowiskowe wpływające na rozpowszechnienie ZZA. Dodatkowymi czynnikami ochronnymi są co najmniej średnie wykształcenie oraz praca zarobkowa. Sąsiedztwo osób z ZZA ma szczególnie destrukcyjny wpływ na kobiety, które częściej popadają w uzależnienie w sprzyjającym uzależnieniu środowisku. Med. Pr. 2019;70(2):221–228
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top