Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Objawy związane z pracą u pracowników eksponowanych na pył czarnej herbaty
 
Więcej
Ukryj
1
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (Clinic of Occupational Diseases and Toxicology, Department of Occupational Diseases / Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Chorób Zawodowych)
2
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (Clinic of Occupational Allergology and Environmental Health / Klinika Alergologii i Zdrowia Środowiskowego)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska   

Nofer Institute of Occupational Medicine, Department of Occupational Diseases, św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Poland,
 
Med Pr 2015;66(1):11–15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Herbatę można sklasyfikować jako niesfermentowaną zieloną, częściowo sfermentowaną oolong i w pełni sfermentowaną czarną. Wszystkie wymienione typy herbaty otrzymuje się z rośliny Camellia sinensis, która zawiera czynnik o małej masie cząsteczkowej – galusan epigalokatechiny (Epigallocatechin gallate – EGCg) o potencjale alergizującym. Celem badania było scharakteryzowanie związanych z pracą objawów sugerujących schorzenia alergiczne oraz ocena statusu immunologicznego pakowaczy czarnej herbaty. Materiał i metody: Zbadano 26 pakowaczy czarnej herbaty (grupa 1) oraz 20 pracowników biurowych (grupa 2). U wszystkich badanych przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące objawów oraz punktowe testy skórne (skin prick tests – SPTs) z alergenami pospolitymi i czarną herbatą, oznaczono poziom swoistych przeciwciał w klasie IgE dla rośliny Camellia sinensis i pleśni oraz wykonano badanie spirometryczne przed zakończeniem i po zakończeniu zmiany roboczej. Wyniki: Występowanie co najmniej 1 objawu sugerującego alergię zgłosiło 85% pakowaczy herbaty i 60% pracowników biurowych. Najczęściej obserwowanym uczuleniem w wynikach punktowych testów skórnych wśród pakowaczy herbaty było uczulenie na pleśnie (8%). U tych pracowników obserwowano także spadek natężonej 1-sekundowej objętości wydechowej (FEV1 – forced expiratory volume in 1 s) po zakończeniu zmiany roboczej w stosunku do wartości wyjściowych. Wnioski: Kaszel i objawy skórne zdecydowanie częściej występowały u pakowaczy herbaty niż u pracowników biurowych, chociaż w żadnej z badanych grup nie wykazano uczulenia na alergeny czarnej herbaty. Nie można jednak wykluczyć drażniącego działania pyłu herbacianego na drogi oddechowe i skórę oraz uczulenia na grzyby pleśniowe zanieczyszczające liście herbaty. Med. Pr. 2015;66(1):11–15
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893