Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Konflikty praca−rodzina i rodzina−praca a zdrowie: ochronna rola zaangażowania i zadowolenia z pracy
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny / SWPS University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland (Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii / Faculty of Psychology in Warsaw, Department of Psychology of Individual Differences, Diagnosis and Psychometric Research)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna M. Zalewska   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Data publikacji online: 19-12-2019
 
Med Pr 2020;71(1):33–46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem badania była analiza relacji pomiędzy konfliktami praca−rodzina (KPR) i rodzina−praca (KRP) a zdrowiem z uwzględnieniem zmiennych, które mogą regulować (mediować lub moderować) te relacje: zaangażowania w pracę i zadowolenia z niej (satysfakcja z pracy, afekt pozytywny – AP i afekt negatywny – AN w pracy). Materiał i metody: Badaniu poddano 114 pracowników (31,6% mężczyzn) w wieku 25–55 lat (M = 35,4, SD = 7,4), którzy wypełnili zestaw kwestionariuszy: Konflikty: praca–rodzina i rodzina–praca, Kwestionariusz Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17), Skala afektu w pracy, Skala satysfakcji z pracy, Ogólny kwestionariusz zdrowia GHQ-28. Wyniki: Związki między zmiennymi były zgodne z oczekiwaniami z wyjątkiem nieistotnej korelacji KRP a zdrowie. Modele zależności (oddzielnie dla KRP i KPR) testowane w analizach modelowania równań strukturalnych (SEM) były bardzo dobrze dopasowane do danych. Silniejsze konflikty były predyktorami silniejszego AN, a poprzez AN pośrednio predyktorami większych problemów zdrowotnych. Ze wzrostem konfliktów słabło także zaangażowanie w pracę – wraz z nim spadały satysfakcja z pracy i AP, a z kolei z ich spadkiem wzrastały AN i problemy zdrowotne. Jednak pośrednie korzystne efekty zaangażowania na zdrowie były większe niż pośrednie efekty konfliktów – ze wzrostem zaangażowania wzrastały satysfakcja z pracy i AP, a z ich wzrostem obniżały się afekt negatywny i problemy zdrowotne. Bezpośrednimi predyktorami zdrowia były AP (osłabiał problemy, tj. wzmacniał zdrowie) i AN (zwiększał problemy, tj. osłabiał zdrowie) oraz interakcja KPR i zaangażowania w pracę. Wnioski: Wyniki potwierdzają, że relacje KRP/KPR a zdrowie są złożone i pośredniczone przez zaangażowanie w pracę i zadowolenie z niej. Pokazują także, że większe zaangażowanie sprzyja zadowoleniu z pracy i pośrednio wzmacnia zdrowie. Dodatkowo jego wysoki poziom jest buforem dla bezpośrednich niekorzystnych efektów KPR na zdrowie. Zwiększanie zaangażowania w pracę w obliczu silnych konfliktów, zwłaszcza KPR, może być pomocne w zapobieganiu ich negatywnym skutkom dla zdrowia. Med. Pr. 2020;71(1):33–46
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893