PRACA ORYGINALNA
Ewaluacja wybranych determinantów pozytywnego środowiska pracy na oddziałach szpitalnych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Lodz / Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Poland (Department of Social Nursing and Management in Nursing / Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie)
2
Pomeranian Medical University / Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Poland (Faculty of Health Sciences / Wydział Nauk o Zdrowiu)
3
Medical University of Warsaw / Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Warszawa, Poland (Faculty of Health Sciences, Department of Social Nursing / Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego)
4
Medical University of Lodz / Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Poland (Department of Nursing Theory and Skills in Nursing / Zakład Teorii Pielęgniarstwa i Umiejętności Pielęgniarskich)
5
Medical University of Lodz / Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Poland (Department of Social Pathology and Preventive Medicine / Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Kilańska   

Medical University of Lodz, Department of Social Nursing and Management in Nursing, Kościuszki 4, 90-419 Łódź, Poland
 
Med Pr 2016;67(1):11–19
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: W wielu polskich szpitalach mało uwagi poświęca się budowaniu pozytywnego środowiska pracy. Podobnie jak w przypadku innych zawodów w Polsce w miejscu pracy pielęgniarki często brakuje podstawowego wyposażenia, urządzeń i narzędzi niezbędnych do bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych. Ponadto często nie są przestrzegane standardy przeprowadzania rekrutacji i utrzymania pracowników. Celem niniejszego badania była ocena środowiska pracy pielęgniarek w Polsce z wykorzystaniem koncepcji pozytywnego środowiska pracy (positive practice environments – PPE) i porównanie wyników z uzyskanymi w Wielkiej Brytanii w 2005 r. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w latach 2008–2011 wśród 1049 studentów pielęgniarstwa 3 losowo wybranych publicznych uczelni medycznych, realizujących edukację pielęgniarek na poziomie studiów magisterskich. Wszystkie osoby zakwalifikowane do grupy badanej praktykowały jako pielęgniarki i/lub położne. Koordynatorem projektu było Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, które dostosowało kwestionariusz do polskich warunków po uzyskaniu prawa do jego przetłumaczenia. Do analizy włączono wyniki oceny środowiska pracy pielęgniarek i satysfakcji z niego w Polsce i Wielkiej Brytanii. Wyniki: Jako niezadowalający dla ponad 50% pielęgniarek zidentyfikowano dostęp do 8 udogodnień w miejscu pracy, określanych jako atrybuty pozytywnego środowiska pracy. Wnioski: Większość badanych pielęgniarek nie była zadowolona z warunków środowiska pracy. Pielęgniarki-menadżerki powinny organizować pozytywne warunki pracy określone w PPE, ponieważ są one warunkiem satysfakcji pielęgniarek z pracy i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów. Med. Pr. 2016;67(1):11–19
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893