Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza występowania i skutków wypadków w środowisku pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w latach 2008–2013
 
Więcej
Ukryj
1
Polish Medical Air Rescue / Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa, Poland
 
2
Medical University of Warsaw / Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Poland (Division of Teaching and Outcomes of Education Faculty of Health Sciences / Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)
 
3
Medical University of Warsaw / Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Poland (Department of Emergency Medical Services / Zakład Medycyny Ratunkowej)
 
 
Autor do korespondencji
Agata Pawlak   

Polish Medical Air Rescue, Księżycowa 5, 01-934 Warszawa, Poland
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2016;67(1):1-9
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej (PSP) ze względu na specyfikę pracy i szeroki wachlarz zagrożeń częściej niż inne grupy zawodowe są narażeni na ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. Celem niniejszego opracowania jest analiza występowania i skutków wypadków w środowisku pracy funkcjonariuszy PSP w Polsce w latach 2008–2013. Materiał i metody: Analizie poddano materiał bazujący na danych zagregowanych, zebranych przez Komedę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z tymi danymi w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. miało miejsce 8518 wypadków przy pracy, w których rannych zostało 8635 osób. Wyniki: Zarówno liczba wypadków, jak i wskaźnik częstości wypadków przy pracy nie uległy zasadniczym zmianom w analizowanych 6 latach. Grupą najbardziej narażoną na wypadki w zawodzie strażaka są czynni strażacy, pracujący w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Najwięcej osób poszkodowanych w latach 2008–2013 w PSP miało wypadki w trakcie zajęć sportowych. Dominującą przyczyną zdarzeń było nieprawidłowe zachowanie lub nieostrożność. Najczęstszymi urazami w wyniku wypadków były liczne złamania, pęknięcia kości i zwichnięcia. Wnioski: Państwowa Straż Pożarna przygotowuje funkcjonariuszy pod względem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas udziału w akcjach ratowniczych. Wypadki strażaków podczas służby zdecydowanie częściej miały miejsce w trakcie pobytu w jednostce – w czasie zajęć sportowych – niż rzeczywistych działań ratowniczych. Med. Pr. 2016;67(1):1–9
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top