0.610
IF
15
MNiSW
137.55
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
CC BY-NC 3.0 Polska
 
 

Współpraca w zespole lekarz–pielęgniarka w służbie medycyny pracy w Polsce – wiedza o zadaniach wykonywanych przez partnera z zespołu

 
1
Nofer Institute of Occupational Medicine / Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź, Poland (Health Policy Department / Zakład Polityki Zdrowotnej)
Med Pr 2015;66(5):625–633
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wstęp: Celem badania było zdobycie wiedzy na temat świadomości lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy w zakresie zadań zawodowych wykonywanych przez kolegów/koleżanki z zespołów tworzonych przez lekarza i pielęgniarkę służby medycyny pracy (SMP). Materiał i metody: Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem ankiety pocztowej rozesłanej do jednostek SMP z terenu Polski, w których pracują zespoły lekarz–pielęgniarka. Analiza uwzględnia odpowiedzi przesłane przez 232 zespoły lekarz–pielęgniarka. Wyniki: Wiedza na temat zadań wykonywanych w ramach tego samego zespołu przez kolegów/koleżanki wydaje się niewielka. Respondentów poproszono o wskazanie osób wykonujących w ramach zespołu lekarz–pielęgniarka zadania SMP wymienione w ustawie o służbie medycyny pracy. W przypadku zaledwie 3 spośród 21 grup zadań rozbieżność odpowiedzi nie przekraczała 30%. Niektóre zadania są wykonywane przez profesjonalistów bez udziału innych osób. Duża część ankietowanych wykazywała niewiedzę na temat zadań wykonywanych przez partnera z zespołu. Wnioski: Lekarze i pielęgniarki medycyny pracy w Polsce wykonują zróżnicowane zadania. Pielęgniarki, oprócz zadań typowo medycznych, pełnią w swoich jednostkach także ważne funkcje organizacyjne. Należy zauważyć, że współpraca między tymi dwoma grupami zawodowymi w ramach systemu ochrony zdrowia pracujących jest w pewnym stopniu zakłócana przez niewystarczającą komunikację interpersonalną. Należy dążyć do poprawy w tym obszarze w celu poprawy funkcjonowania całego systemu służby medycyny pracy. Med. Pr. 2015;66(5):625–633
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Piotr Sakowski   
Nofer Institute of Occupational Medicine, Health Policy Department, św. Teresy 8, 91-348 Łódź, Poland
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893