Kup czasopismo
PL EN
STANDARDY - WYTYCZNE
Badania profilaktyczne słuchu u pracowników narażonych na hałas i rozpuszczalniki organiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Audiologii i Foniatrii / Department of Audiology and Phoniatrics)
 
 
Data publikacji online: 09-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Mariola Śliwińska-Kowalska   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr 2020;71(4):493–505
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W związku z wykazanymi właściwościami ototoksycznymi rozpuszczalników organicznych w Dyrektywie 2003/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej zalecono, aby w szacowaniu ryzyka zawodowego uszkodzenia słuchu brać pod uwagę interakcję skutków działania hałasu i rozpuszczalników na narząd słuchu. Uwzględniając brak sprecyzowanych do tej pory zaleceń profilaktycznych, niniejsze opracowanie ma na celu dostarczenie lekarzowi wskazówek w zakresie prowadzenia badań słuchu u pracowników eksponowanych na te zagrożenia. W tej pracy omówiono biologiczne skutki działania hałasu i rozpuszczalników organicznych na narząd słuchu oraz aktualne możliwości szacowania ryzyka uszkodzenia słuchu w przypadku izolowanego narażenia na rozpuszczalniki oraz ich współdziałania z hałasem. Przedstawiono zakres badania lekarskiego oraz znaczenie poszczególnych badań słuchu, w tym audiometrii tonalnej, otoemisji akustycznych, audiometrii impedancyjnej, słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, audiometrii mowy w ciszy, audiometrii mowy w szumie oraz dychotycznego testu cyfrowego w diagnostyce uszkodzeń spowodowanych przez rozpuszczalniki organiczne. Opracowano algorytm przeprowadzania badań słuchu w przypadku narażenia na rozpuszczalniki organiczne oraz hałas i rozpuszczalniki w zależności od poziomu narażenia. Wskazano konieczność corocznych badań audiometrycznych u wszystkich pracowników narażonych na rozpuszczalniki organiczne w przypadku przekroczenia ich stężeń w powietrzu, bezpiecznych dla narządu słuchu, niezależnie od współwystępowania narażenia na hałas. U osób narażonych na hałas i rozpuszczalniki organiczne okresowa audiometria tonalna powinna być obowiązkowo wykonywana już przy przekroczeniu wartości dolnego progu działania dla hałasu określonego w Dyrektywie 2003/10/WE, tj. LEX,8h = 80 dB. Biorąc pod uwagę działanie uszkadzające rozpuszczalników organicznych na część ośrodkową narządu słuchu, dodatkowo do audiometrii tonalnej zalecane jest badanie audiometrii mowy (optymalnie audiometrii mowy w szumie). Wprowadzenie profilaktycznych badań słuchu u pracowników narażonych na rozpuszczalniki organiczne oraz rozszerzenie wskazań i zakresu badań słuchu u osób eksponowanych łącznie na hałas i rozpuszczalniki jest warunkiem skutecznej profilaktyki uszkodzeń słuchu w tych grupach zawodowych. Med. Pr. 2020;71(4):493–505
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893