Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Adaptacja Kwestionariusza warunków efektywności pracy II w grupie polskich pielęgniarek i położnych
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii / Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology)
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Agnieszka Orłowska   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Data publikacji online: 30-10-2018
 
Med Pr 2018;69(5):547–560
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Artykuł prezentuje polską adaptację Kwestionariusza warunków efektywności pracy II (Conditions for Work Effectiveness Questionnaire II – CWEQ II) opracowanego przez Laschinger i współpracowników. Kwestionariusz warunków efektywności pracy II służy do pomiaru upodmiotowienia strukturalnego (structural empowerment) i ma szerokie zastosowanie w badaniach grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Upodmiotowienie strukturalne to zdolność do mobilizacji dostępnych możliwości, informacji, zasobów i wsparcia w organizacji. Polega ono na tworzeniu warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi pielęgniarek oraz udostępniających procesy decyzyjne. Celem badania było sprawdzenie właściwości psychometrycznych polskiej wersji CWEQ II oraz weryfikacja struktury czynnikowej upodmiotowienia strukturalnego w warunkach polskich. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 279 osób zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki lub położnej w szpitalach i przychodniach. Treść pozycji została przetłumaczona z oryginalnej anglojęzycznej wersji przy zastosowaniu metody translacji zwrotnej. Wyniki: Konformacyjna analiza czynnikowa potwierdziła, że najlepiej dopasowany do danych jest 6-czynnikowy model upodmiotowienia strukturalnego. Skale narzędzia wykazują wysoką zgodność wewnętrzną, a także zadowalającą trafność teoretyczną oraz kryterialną. Wnioski: W ramach prac nad polską adaptacją uzyskano narzędzie o zadowalających właściwościach psychometrycznych, które nadaje się do określania poziomu upodmiotowienia doświadczanego przez pielęgniarki i położne. Med. Pr. 2018;69(5):547–560
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893