Kup czasopismo
PRACA PRZEGLĄDOWA
Bundle care – prewencja zapaleń płuc u wentylowanych pacjentów w pandemii COVID-19 – wyzwanie dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu
 
Więcej
Ukryj
1
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego / Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland (Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii / Faculty of Medicine, Chair of Microbiology)
 
 
Data publikacji online: 21-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anna Różańska   

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Lekarski, Katedra Mikrobiologii, ul. Czysta 18, 31-121 Kraków
 
 
Med Pr 2021;72(6):721–728
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Oddziały intensywnej terapii charakteryzują się najwyższym ryzykiem wystąpienia zakażeń u pacjentów. Zapalenia płuc to jedna z ich najczęściej występujących form, obarczona wysokim ryzykiem zgonu. Dla poprawy bezpieczeństwa pacjentów wdrażane są specyficzne pakiety procedur, tzw. bundle care, obejmujące optymalne dla zapobiegania zapaleniom płuc rozwiązania. Jednak ich stosowanie wiąże się z ryzykiem przeniesienia drobnoustrojów z pacjentów na personel, co w przypadku takich patogenów jak SARS-CoV-2 może mieć poważne konsekwencje zdrowotne dla personelu. Przy ich wdrażaniu konieczne jest zatem użytkowanie środków ochrony inwazyjnej i przestrzegania odpowiednich zasad izolacji, które w dobie obecnej pandemii powinny być uzupełnione o specyficzne elementy. Praca prezentuje przegląd artykułów dotyczących optymalizacji opieki nad pacjentami i bezpieczeństwa personelu w ramach tzw. bundle care w pandemii COVID-19. Med. Pr. 2021;72(6):721–728
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893