Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wpływ warunków przechowywania i czasu użytkowania na jakość gumy ołowianej
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Nauk Medycznych, Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Zakład Radiodiagnostyki, Radiologii Zabiegowej i Medycyny Nuklearnej / Faculty of Medicine, Department of Radiology and Nuclear Medicine, Department of Radiodiagnostics, Interventional Radiology and Nuclear Medicine)
 
 
Data publikacji online: 23-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Cebula   

Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych, Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej, Zakład Radiodiagnostyki, Radiologii Zabiegowej i Medycyny Nuklearnej, ul. Medyków 14, 40-754 Katowice
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2022;73(1):13-7
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Fartuchy ołowiane – jako jeden z typów indywidualnych osłon radiologicznych – mają za zadanie chronić ciało przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego. Aby osłony indywidualne spełniały swoje zadanie, wartość osłabienia wiązki promieniowania rentgenowskiego (RTG) powinna być jak najwyższa. Dotychczasowe doniesienia wskazują na możliwość występowania istotnych defektów nawet w nowo zakupionych fartuchach. Celem tej pracy była analiza wpływu warunków przechowywania i czasu użytkowania fartuchów ołowianych na wartość osłabienia przez nie wiązki promieniowania RTG. Materiał i metody: Analizie poddano 11 fartuchów ołowianych wykorzystywanych przez personel i pacjentów Zakładu Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach. Zmienną zależną była średnia wartość piksela, a za zmienne grupujące przyjęto sposób przechowywania fartucha, jego wiek i grubość oraz typ jego użytkownika. Wyniki: Wykazano istotne statystycznie różnice pomiędzy wartością osłabienia wiązki promieniowania RTG poszczególnych fartuchów a ich warunkami przechowywania i wiekiem. Wnioski: Fartuchy przechowywane w pozycji wiszącej wykazują większy stopień osłabienia wiązki promieniowania RTG, a tym samym lepszą ochronę pracownika, w stosunku do fartuchów składowanych w inny sposób. Wiek fartucha wpływa na jego właściwości ochronne. Med. Pr. 2022;73(1):13–17
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top