Kup czasopismo
PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Promieniowanie nadfioletowe solariów jako potencjalne źródło zagrożeń zdrowotnych – podstawowa wiedza dla użytkowników, lekarzy i personelu solariów o prawidłowym korzystaniu z tych urządzeń
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia, Katowice, Poland (Wydział Zdrowia Publicznego, Katedra Toksykologii i Uzależnień, Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy / School of Public Health, Chair of Toxicology and Drug Addiction, Department of Toxicology and Health Protection)
 
2
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego / Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Sosnowiec, Poland (Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii / Department of Physical Hazard, Work Physiology and Ergonomics)
 
 
Data publikacji online: 14-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Jolanta Malinowska-Borowska   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego, Katedra Toksykologii i Uzależnień, Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2017;68(5):653-65
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Z uwagi na udowodniony szkodliwy wpływ promieniowania nadfioletowego (UV) emitowanego przez solaria na zdrowie opalających się – w szczególności możliwość wywoływania nowotworów skóry – istnieje potrzeba wprowadzenia w Polsce regulacji prawnych, które określałyby zasady funkcjonowania salonów oferujących usługi opalania sztucznym promieniowaniem UV, i ustanowienia zasad nadzoru nad parametrami technicznymi urządzeń opalających, właściwym ich serwisowaniem, merytorycznym przygotowaniem osób obsługujących lampy i innymi aspektami bezpieczeństwa stosowania tych lamp. W artykule przybliżono mechanizm szkodliwego oddziaływania promieniowania nadfioletowego na organizm człowieka, skalę narażenia wynikającego z nadmiernego opalania się i wskazano metody szacowania wielkości ekspozycji na UV oraz możliwe działania ograniczające nadmierną ekspozycję, a tym samym zapobiegające powstawaniu chorób skóry wywoływanych nadfioletem. Med. Pr. 2017; 68(5):653–665
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top