Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Pola elektromagnetyczne w otoczeniu telefonów bezprzewodowych i komórkowych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Zakład Ochrony Radiologicznej / Department of Radiation Protection)
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Mamrot   

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Zakład Ochrony Radiologicznej, Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych, ul. św. Teresy 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2015;66(6):803-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Telefony komórkowe należą do najczęściej stosowanych urządzeń użytku osobistego. Urządzenia te wytwarzają w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne (PEM), w którego zasięgu oprócz ich użytkownika znajdują się także przebywające w pobliżu osoby postronne. Celem niniejszego badania i pomiarów PEM w otoczeniu ww. urządzeń było poznanie poziomu natężenia pola elektrycznego z uwzględnieniem różnego trybu pracy (rozmowa głosowa GSM (global system for mobile communications), WCDMA (wideband code division multiple access), przesyłanie danych). Materiał i metody: Zbadano 12 zestawów (w tym 12 stacji bazowych i 15 słuchawek) telefonów bezprzewodowych systemu DECT (digital enhanced cordless telecommunications), 21 telefonów komórkowych różnych producentów, 16 smartfonów podczas różnych zastosowań, w tym multimedialnych, w warunkach codziennego stosowania, w pomieszczeniach mieszkalnych. Pomiary realizowano metodą punktową w ustalonych odległościach (0,05–1 m) od wolnostojącej obudowy badanego urządzenia, bez obecności użytkownika. Wyniki: W otoczeniu słuchawek telefonów bezprzewodowych DECT natężenie pola elektrycznego wynosiło 0,26–2,3 V/m w odległości 0,05 m do 0,18–0,26 V/m w odległości 1 m, natomiast w otoczeniu ich stacji bazowych – 1,78–5,44 V/m w odległości 0,05 m do 0,19–0,41 V/m w odległości 1 m. W otoczeniu telefonów komórkowych pracujących w trybie GSM w warunkach rozmowy natężenie pola wynosiło 2,34–9,14 V/m w odległości 0,05 m do 0,18–0,47 V/m w odległości 1 m. Z kolei w trybie WCDMA w warunkach rozmowy natężenie pola wynosiło 0,22–1,83 V/m w odległości 0,05 m do 0,18–0,20 V/m w odległości 1 m. Wnioski: Średnie natężenie pola elektrycznego dla poszczególnych grup urządzeń telefonów komórkowych i bezprzewodowych systemu DECT nie przekraczało wartości odniesienia – 7 V/m, przyjętej jako graniczna dla ekspozycji ludności. Med. Pr. 2015;66(6):803–814
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top