Kup czasopismo
PL EN
PRACA KAZUISTYCZNA
Obustronna arefleksja błędników: przegląd piśmiennictwa i opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland (Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu / Department of Otorhinolaryngology and Laryngological Oncology in Zabrze)
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej / Central University Hospital in Katowice, Neurological Rehabilitation Ward)
 
3
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland (Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Zakład Anatomii / School of Health Sciences in Katowice, Department of Anatomy)
 
 
Data publikacji online: 31-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Miśkiewicz-Orczyk   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu, ul. Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2021;72(2):185-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Obustronna arefleksja, inaczej wypadnięcie funkcji błędników, to rzadkie schorzenie części obwodowej narządu równowagi, którego głównym objawami są uporczywe, chroniczne zawroty głowy oraz towarzysząca ruchom ciała oscylopsja. Przewlekły, uciążliwy charakter objawów i trudności z utrzymaniem równowagi oraz wykonywaniem precyzyjnych ruchów mogą stać się przyczyną rezygnacji chorego z aktywności zawodowej. Nierzadko długi okres od wystąpienia objawów choroby do diagnozy, która powinna bazować na badaniach obiektywnych części obwodowej narządu równowagi, drastycznie zmniejsza szanse na poprawę motoryki chorych oraz znacząco pogarsza komfort ich życia. Choroba najczęściej pojawia się u aktywnych zawodowo pacjentów w 6 dekadzie życia i może być przyczyną utraty źródła dochodów. W publikacji przedstawiono opis przypadku i metodykę badań wykonanych u pacjenta z obustronną arefleksją błędników, do której doszło na skutek podania gentamycyny w przebiegu ropowicy kciuka. Analizy przypadku dokonano na podstawie przeglądu literatury na temat diagnostyki i leczenia obustronnej arefleksji błędników. Med. Pr. 2021;72(2):185–192
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top