Kup czasopismo
PL EN
PRACA ORYGINALNA
Choroby serca związane z zawodowym narażeniem na hałas, drgania i inne czynniki współwystępujące – populacyjne badanie ankietowe bułgarskich pracowników
 
Więcej
Ukryj
1
Medical University of Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria (Faculty of Public Health, Department of Hygiene and Ecomedicine)
 
2
Medical University of Plovdiv, Plovdiv, Bulgaria (Faculty of Public Health, Department of Health Management and Healthcare Economics)
 
 
Autor do korespondencji
Angel M. Dzhambov   

Medical University of Plovdiv, Faculty of Public Health, Department of Hygiene and Ecomedicine, 15-A Vassil Aprilov Boulevard, 4002 Plovdiv, Bulgaria
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2016;67(4):435-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp: Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zgonów na świecie. Z kolei hałas i wibracje uznaje się za czynniki ryzyka zawodowego, ale niewiele wiadomo na temat ich wpływu na układ krążenia u mieszkańców Bułgarii z uwzględnieniem płci i różnych grup zawodowych. Celem pracy była ocena ryzyka występowania chorób układu krążenia związanego z zawodowym narażeniem na hałas i drgania. Materiał i metody: Wykonano retrospektywną analizę danych z 3 etapów (lat 2001–2010) Europejskiego Badania Warunków Pracy (European Working Conditions Survey – EWCS). Analiza obejmowała wyniki badania ankietowego reprezentatywnej próby – 3149 bułgarskich pracowników w wieku ≥ 15 lat. Po wprowadzeniu poprawki na inne badane czynniki okazało się, że istnieje związek między zgłaszanymi w ankiecie przypadkami chorób serca a narażeniem na hałas i drgania w miejscu pracy. Wyniki 3 etapów badania połączono, dokonując metaanalizy z zastosowaniem metody ważenia przez odwrotność wariancji (inverse variance heterogeneity – IVhet). Wyniki: W przypadku hałasu ryzyko występowania chorób układu krążenia było podwyższone u kobiet (ryzyko względne (relative risk – RR) = 1,26; 95-procentowy przedział ufności (95% confidence interval – 95% CI): 0,53–3,01, ale nie wśród mężczyzn (RR = 0,49; 95% CI: 0,14–1,65). U pracowników o długim stażu pracy ryzyko względne wynosiło 1,01 (95% CI: 0,60–1,69). W przypadku wibracji RR było zwiększone u wszystkich badanych, ale bardziej u mężczyzn (RR = 2,56; 95% CI: 1,60–4,09) niż u kobiet (RR = 1,32; 95% CI: 0,77–2,27). Wśród pracowników o długim stażu pracy ryzyko względne wynosiło 1,56 (95% CI: 1,02–2,40), u zatrudnionych w przemyśle – 1,10 (95% CI: 0,61–1,98), a u pracujących w sektorze usług – 1,18 (95% CI: 0,57–2,46). Wnioski: Narażenie na drgania w miejscu pracy w Bułgarii było czynnikiem zwiększonego ryzyka chorób serca. Natomiast narażenie na hałas prawdopodobnie było tym czynnikiem tylko wśród kobiet i robotników o długim stażu pracy. Med. Pr. 2016;67(4):435–445
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top