Kup czasopismo
PL EN
PRACA KAZUISTYCZNA
Gruźlica płuc pochodzenia zawodowego u pracownika domu pogrzebowego – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Chorób Zawodowych / Department of Occupational Diseases and Toxicology, Ward of Occupational Diseases)
 
2
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera / Nofer Institute of Occupational Medicine, Łódź, Poland (Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Oddział Toksykologii / Department of Occupational Diseases and Toxicology, Ward of Toxicology)
 
 
Autor do korespondencji
Anna Witkowska   

Oddział Chorób Zawodowych, Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź
 
 
Med Pr Work Health Saf. 2014;65(3):429-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Polsce współczynnik zapadalności na gruźlicę jest wyższy niż średnia dla krajów Unii Europejskiej, Norwegii czy Islandii, natomiast gruźlica pochodzenia zawodowego jest w naszym kraju rzadko rozpoznawana. W pracy zaprezentowano pierwszy w Polsce przypadek rozpoznanej gruźlicy płuc pochodzenia zawodowego u pracownika domu pogrzebowego. Rozpoznanie etiologii zawodowej omawianej choroby stwarzało wiele problemów diagnostycznych i stało się możliwe po wnikliwej analizie historii choroby pacjenta i dostępnego piśmiennictwa. Pozwoliło to na wykazanie związku między zakażeniem a wykonywaną pracą. Uznano, że przenoszenie ciała i zajmowanie się zwłokami podczas przeprowadzania ich toalety pośmiertnej może powodować wydalenie zalegającego w płucach powietrza resztkowego i generować potencjalnie zakaźne aerozole. Mimo częstego występowania gruźlicy w populacji ogólnej nadal sporadycznie rozpoznawane są przypadki zawodowe tej choroby, szczególnie wśród pracowników domów pogrzebowych. Med. Pr. 2014;65(3):429–435
eISSN:2353-1339
ISSN:0465-5893
Journals System - logo
Scroll to top